C&F là gì? Những điều mà bạn cần biết về thông tin C&F | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Nhập – xuất việc làm

1. Khái niệm và bản chất của C&F là gì?

Thuật ngữ C&F có lẽ không quá xa lạ đối với những người làm việc và liên quan đến ngành xuất nhập khẩu, kinh doanh xuất nhập khẩu, vì nó được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế và thường được sử dụng trong các trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có được kết luận bằng cách sử dụng một hình thức vận tải hàng hải.

C&F là từ viết tắt của Cost and Freight và được viết bằng nhiều chữ viết tắt khác như CNF, CnF, CF, CFR, CIF. Chi phí và chi phí vận tải là giá được dịch sang tiếng Anh và cước phí, hoặc nhiều người nhận ra rằng đây chỉ là chi phí của hàng hóa và phí vận chuyển (CIP). Giá thành và chi phí vận tải là những thuật ngữ xuất hiện và được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế, đồng thời là điều kiện bắt buộc của các quy tắc và điều kiện thương mại quốc tế hiện hành trong thương mại quốc tế.

READ  Hàm chia trong excel – Cách sử dụng và công thức cụ thể | Nttworks.vn
Tìm hiểu khái niệm, bản chất của C&F là gì?
Tìm hiểu khái niệm, bản chất của C&F là gì?

Chi phí và cước phí là C&F cũng có nghĩa là chi phí và cước phí nghĩa là người bán giao hàng khi hàng đã qua cảng gửi hàng của tàu, bạn dễ hiểu hơn bản chất của C&F là do người bán chuẩn bị hàng xuất, bốc hàng. lên tàu tại cảng gọi và người bán thanh toán chi phí vận tải cho việc thương lượng trước hàng hóa.

C&F hoặc CIF có nghĩa là chi phí, bảo hiểm và dịch vụ vận chuyển, có nghĩa là giá mà người bán đưa ra cho sản phẩm bao gồm chi phí thực tế của sản phẩm, cộng với chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các điều kiện liên quan. Các điều khoản định giá C&F thường bao gồm các hiệp định thương mại nước ngoài. Ngoài phần bảo hiểm, C&F có cùng một mức giá và giá vận chuyển cho CFR. Thuật ngữ C&F chỉ phù hợp với vận tải biển thông thường, nhưng không phù hợp với vận tải container quốc tế

Hay đơn giản hơn, khái niệm của C & F là người bán có trách nhiệm thuê tàu để vận chuyển hàng hóa, xếp hàng hóa lên tàu và thanh toán tiền hàng theo thỏa thuận đã thống nhất, và giao hàng hóa bằng người bán hàng. hàng hóa được chất đầy trên một con tàu thuê. Sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu và người bán đã thanh toán tiền hàng tương ứng, người mua phải chịu trách nhiệm về hàng hóa, rủi ro, thiệt hại hoặc thiệt hại kể từ thời điểm giao hàng tại thời điểm giao hàng. để đi đến một điểm đến được xác định trước.

Các nhân vật xuất hiện liên quan đến quá trình C&F là người bán làm thủ tục hải quan xuất khẩu, người mua làm thủ tục nhập khẩu, người thuê vận chuyển và địa điểm giao hàng, mỗi nhân vật có một vai trò cụ thể.

Một số khái niệm cụ thể bạn có thể gặp khi xuất nhập khẩu hàng hóa là:

– Ex Point of Origin được viết tắt là EPO dùng để chỉ nơi sản xuất.

– Thuật ngữ FOB được viết hoàn toàn là Free on Board, dùng để chỉ việc giao nhận hàng hóa bằng các phương tiện vận tải.

– Khái niệm FAS được viết đầy đủ là Free Alongside, dùng để chỉ việc giao hàng hóa cùng với một phương tiện vận tải.

– Thuật ngữ C&F hay CFR là chi phí và dịch vụ vận tải, nó là một thuật ngữ giao hàng bao gồm: chi phí cộng với cước phí.

– Thuật ngữ CIF chắc hẳn không còn xa lạ, nó là từ viết tắt của Cost Insurance and Freight, nghĩa là giao hàng, bao gồm: chi phí cộng với bảo hiểm và cước phí, vận đơn.

– Thuật ngữ ED hay Ex Dock, đây là thuật ngữ chỉ việc giao nhận hàng hóa tại cảng đến.

Công việc hậu cần

2. Những điều cần biết về nội dung C&F

Chắc hẳn bạn đã phần nào hiểu được bản chất và khái niệm của C&F qua những thông tin trên rồi phải không? Để hiểu rõ hơn về C&F, bạn cần biết thêm về nội dung Điều khoản C&F, nghĩa vụ của người bán, người mua với hàng hóa và giá cả, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong quá trình vận chuyển. .

2.1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người bán trong C&F

Nghĩa vụ và trách nhiệm của người bán trong C&F
Nghĩa vụ và trách nhiệm của người bán trong C&F

Một số chi phí trách nhiệm của người bán và chi phí vận chuyển bao gồm:

– Người bán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ số lượng hàng hoá theo quy định trong hợp đồng và các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với hợp đồng đã nêu.

– Người bán là người chịu mọi trách nhiệm hoặc rủi ro và chi phí xin giấy phép nhập khẩu, người lo các thủ tục thích hợp đại lý hải quan cho phép xuất khẩu hàng hóa.

– Ngoài việc hải quan xuất hàng, người bán phải lo và chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí và ký kết hợp đồng với các đơn vị vận chuyển về việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và thông thường với giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, trong trường hợp vận chuyển, hàng hóa có thể xảy ra rủi ro thì người bán không có nghĩa vụ bảo hiểm hàng hóa nhưng người bán phải cung cấp thông tin về rủi ro cũng như thông tin về rủi ro.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của người bán trong C&F
Nghĩa vụ và trách nhiệm của người bán trong C&F

– Người bán có trách nhiệm vận chuyển hàng hoá và giao lên tàu biển theo đúng hợp đồng mua bán hàng hoá giữa hai bên và đảm bảo thời gian giao hàng đã thoả thuận.

– Trước khi giao hàng, người bán phải chịu mọi trách nhiệm về hàng hoá.

– Người bán phải thanh toán chi phí vận chuyển, lưu kho và xác nhận hàng hoá trước khi giao hàng hoá lên tàu theo quy định hiện hành và hợp đồng mua bán hàng hoá trong các điều khoản của hợp đồng. Một số khoản thanh toán điển hình mà người bán phải thực hiện, ví dụ: cước phí, chi phí hợp đồng, thuế, phí xuất khẩu, chi phí kiểm tra và đóng gói nếu giao hàng theo quy định của pháp luật. ghi trong hợp đồng …

– Người bán có nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp thông tin về hàng hóa để phục vụ người nhận hàng trong quá trình nhận hàng.

– Người bán là người giao giấy chứng nhận vận chuyển và xuất hàng cho các bên liên quan để kịp thời đến tay người mua.

Xem thêm: Khu phi thuế quan là gì? Đặc điểm của khu phi thuế quan

2.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua trong C&F

Nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua trong C&F
Nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua trong C&F

Một số điều kiện về nghĩa vụ của người mua về giá cả và cước phí như sau:

– Người mua là người có trách nhiệm thanh toán giá thành của sản phẩm theo quy định của hợp đồng này.

– Tùy thuộc vào các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng nói trên và thỏa thuận trước của hai bên, người mua có thể chịu rủi ro và chi phí xin giấy phép nhập khẩu hoặc các tài liệu liên quan khác. tài liệu thích hợp về thủ tục nhập khẩu.

– Nếu người mua có ý định mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển thì theo yêu cầu của người bán, người mua phải cung cấp các thông tin liên quan cho việc mua bảo hiểm.

– Khi vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đã thỏa thuận, bên mua có trách nhiệm nhận hàng và nhận hàng từ bên vận chuyển theo địa chỉ đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua trong C&F
Nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua trong C&F

– Sau khi hàng hoá được bàn giao, người mua phải chịu mọi trách nhiệm về hàng hoá, kể cả rủi ro cho đến khi hàng hoá cập cảng và bàn giao cho người mua.

– Người mua phải có trách nhiệm thông báo cho người bán những thông tin liên quan đến việc giao, nhận hàng, địa chỉ và thời gian nhận hàng theo đúng nội quy. Đây là yêu cầu bắt buộc, vì nó ảnh hưởng đến trách nhiệm rủi ro của hàng hóa, nếu người mua không thông báo ngay các thông tin liên quan thì người mua phải chịu trách nhiệm về hàng hóa kể từ ngày giao hàng.

– Người mua phải chịu chi phí nhận hàng, người mua phải trả chi phí vận chuyển, lưu kho và bảo hành hàng hóa sau khi giao hàng cho tàu biển theo quy định. cũng phù hợp với các điều khoản của hợp đồng mua bán. Một số khoản tiêu biểu mà người mua phải thanh toán, ví dụ: cước phí vận chuyển, chi phí hợp đồng, thuế, phí nhập khẩu, chi phí kiểm tra và dỡ hàng nếu hàng hóa được chấp nhận theo quy định của pháp luật. Được quy định trong Hợp đồng …

Đọc thêm: Nhân viên Voucher tiếng Anh – Đánh giá Khám phá

3. Những nhận xét nào mà người bán và người mua cần biết về C&F?

Những nhận xét nào mà người bán và người mua cần biết về C&F?
Những nhận xét nào mà người bán và người mua cần biết về C&F?

Nếu bạn có thông tin về khái niệm, nội dung trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán và người mua tại C&F, bạn cần có một số hiểu biết về chi phí và vận chuyển, ngay cả khi bạn không phải là người trong lĩnh vực vận tải. xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn cũng như tham gia vào C&F và làm việc ở các vị trí liên quan, bạn cần lưu ý một số điểm trong các điều khoản C&F sau:

– Nhìn chung, C&F có hai điểm mấu chốt: điểm giao hàng và điểm nhận hàng. Tuy nhiên, hợp đồng thường quy định cụ thể và rõ ràng cảng đến chứ thường không ghi rõ cảng xếp dỡ, vì vậy đối với những mặt hàng thiết yếu cần chỉ định càng chính xác càng tốt để tiện cho việc giám sát. điều khiển.

– Chi phí, địa điểm giao nhận hàng hóa tại cảng cần được quy định càng chi tiết càng tốt, vì chúng ảnh hưởng đến chi phí nhận hàng, vận chuyển, tháo dỡ, xuất nhập hàng hóa cùng với các bên liên quan và thường là trách nhiệm của các bên. người bán. chi phí liên quan đến việc dỡ hàng tại cảng đến tại địa điểm quy định trong hợp đồng vận tải trước đó và người bán không có quyền thu hồi các chi phí này.

– C&F yêu cầu người bán phải thông quan xuất nhập khẩu, nhưng trên thực tế, người bán không có nghĩa vụ nhập khẩu hàng hóa hoặc thanh toán các chi phí liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa của phía bên kia.

Bài viết đã cung cấp cho người đọc những thông tin quan trọng nhất về C&F, và chắc chắn bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình thông qua nội dung, ghi chú và thông tin khái niệm về C&F. C&F là gì? sau đó phải không? Chúng tôi hy vọng bạn thấy thông tin chúng tôi cung cấp hữu ích, vì vậy hãy cập nhật nó. Yêu và quý!

Các bài tham khảo: Tài khoản mở là gì? Phương thức thanh toán quốc tế tiện lợi

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 8397 & cateid = 143 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud