Cán cân xuất nhập khẩu là gì? Cách tính cán cân xuất nhập khẩu | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Nhập – xuất việc làm

1. Các vấn đề liên quan đến cán cân xuất nhập khẩu

1.1. Cân bằng giữa xuất nhập khẩu là gì?

Cán cân xuất nhập khẩu nghe có vẻ khá phức tạp, nhưng hiểu một cách đơn giản nhất thì đó là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu. Cán cân xuất nhập khẩu thể hiện chi tiết sự thay đổi của các ngành này trong thời kỳ tài chính nhất định theo tháng, quý và năm. Và khi so sánh tỷ trọng giá trị của hai ngành này, khi giá trị hàng hóa xuất khẩu cao hơn thì được gọi là xuất siêu, ngược lại, khi giá trị hàng hóa nhập khẩu cao hơn thì được gọi là nhập siêu.

Cân bằng giữa xuất nhập khẩu là gì?

Đặc biệt, lấy giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu dẫn đến kết quả là nền kinh tế của một khu vực hoặc quốc gia. Nếu chênh lệch lớn hơn 0, số dư là thặng dư, và nếu nhỏ hơn 0, thì số dư là âm. Chỉ khi cán cân xuất nhập khẩu bằng 0 thì nó mới tái cân bằng và đạt đến vị trí hiệu quả nhất cho nền kinh tế.

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân xuất nhập khẩu

Ba yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cán cân xuất nhập khẩu là:

– Xuất khẩu – một yếu tố làm thay đổi cán cân giữa nhập khẩu và xuất khẩu, vì cả nhu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu và người tiêu dùng mục tiêu của những hàng hóa này đều thay đổi.

– Nhập khẩu – một yếu tố có xu hướng tăng trưởng mạnh khi GDP tăng, thậm chí tốc độ tăng của hàng hóa nhập khẩu đôi khi còn tăng nhanh hơn GDP. Hơn nữa, nhập khẩu cũng thay đổi theo xu hướng tăng do giá hàng hóa công nghiệp thay đổi mạnh cả trong nước và toàn cầu. Trong trường hợp giá hàng hóa trong nước tăng nhưng giá thị trường thế giới vẫn ổn định hoặc có biến động nhẹ, kim ngạch nhập khẩu đẹp Nhập chỉ tiêu vẫn đang tiếp tục tăng.

– Tỷ giá hối đoái là nhân tố tác động mạnh đến cán cân xuất nhập khẩu. Vì nếu đồng nội tệ biến động sẽ dẫn đến hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực hoặc quốc gia đó thay đổi.

1.3. Làm thế nào để tính toán cán cân xuất nhập khẩu?

Làm thế nào để tính toán cán cân xuất nhập khẩu?
Làm thế nào để tính toán cán cân xuất nhập khẩu?

Như đã phân tích ở trên, cán cân xuất nhập khẩu được tính toán trên cơ sở chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu. Do đó, công thức tính cán cân xuất nhập khẩu như sau:

Cán cân xuất nhập khẩu = giá trị xuất khẩu – giá trị nhập khẩu.

Trong đó giá trị hàng hóa xuất khẩu đơn giản là giá trị hàng hóa và dịch vụ bán ra nước ngoài. Trị giá nhập khẩu là giá trị hàng hóa, dịch vụ được nhập khẩu từ nước ngoài để kinh doanh, buôn bán và cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thu lợi nhuận.

Xem thêm: Giải mã vấn đề với công ty xuất nhập khẩu tiếng anh

Nông – Lâm – Ngư nghiệp – Nghiệp vụ

2. Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam

2.1. Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu như thế nào?

Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu là tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ xuất nhập khẩu tạo nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các vùng, các nước có quan hệ ổn định, bền chặt dựa trên những điều kiện kinh tế – xã hội nhất định theo thời gian. Nó là kết quả của một quá trình lao động mà khi tham gia vào quá trình phân công lao động đã tạo ra những giá trị vật chất và dịch vụ của nền kinh tế thương mại với một trình độ và mức độ nhất định của các đối tượng. Quốc tế. Khi nền kinh tế đất nước phát triển, cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu cũng thay đổi theo, phản ánh rõ nét trình độ phát triển của đất nước. Do đó, cơ cấu xuất nhập khẩu cũng có những đặc điểm chủ yếu sau:

– Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu luôn mang tính khách quan.

– Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu được thể hiện qua số lượng và chất lượng.

– Cơ cấu xuất nhập khẩu có tính lịch sử, bắt đầu từ cơ sở cơ cấu vững chắc, có nguồn gốc và phát triển.

– Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu phải luôn đảm bảo tính hiệu quả của nền kinh tế mỗi nước.

– Cơ cấu xuất nhập khẩu luôn có các mục tiêu xác định trước và có tính chất hướng dịch.

– Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu luôn phát triển từ thấp đến cao, hoàn thiện hơn không đồng bộ.

Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam
Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu như thế nào?

2.2. Phân loại cơ xấu xuất nhập khẩu

Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu thường được tiếp cận theo hai hướng, đó là giá trị xuất nhập khẩu được thực hiện ở thị trường nào và giá trị xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm mặt hàng, nhóm hàng nào. Như vậy, cơ cấu xuất nhập khẩu bao gồm hai loại hình phổ biến nhất:

– Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu được hiểu là sự phân bố rõ ràng, cụ thể các giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu theo nền kinh tế của từng quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, có tư cách xuất nhập khẩu. thị trường. Các mặt hàng. Cơ cấu này phản ánh rõ ràng cả việc mở rộng quan hệ kinh doanh và thương mại giữa các khu vực, quốc gia và mức độ tham gia vào phân công lao động toàn cầu. Về bản chất, cấu trúc của thị trường xuất nhập khẩu được hiểu là sự tổng hòa của nhiều yếu tố khác nhau, như chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, chính sách, chỉ đạo, …

– Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu là tương quan giữa các mặt hàng, các ngành hoặc tương quan giữa thị trường xuất nhập khẩu. Và thương mại là một lĩnh vực giao thương, buôn bán trong nền kinh tế thị trường. Nó được coi là một ngành kinh tế kỹ thuật có nhiệm vụ và nhiệm vụ chính là trao đổi hàng hóa mua bán tự động theo giá thị trường hoặc thông qua tiền tệ. Cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá là một bộ phận của cơ cấu thương mại, là tổng thể của tất cả các quan hệ kinh tế, có sự góp mặt của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Và hiện nay cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam vô cùng đa dạng và phong phú với nhiều hình thức khác nhau như:

+ Xuất nhập khẩu hàng hóa theo công dụng, chức năng của sản phẩm, hàng hóa. Điều này có nghĩa là sản phẩm xuất nhập khẩu thuộc nhóm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hoặc tiêu dùng. Cơ sở sản xuất bao gồm nguyên vật liệu đầu vào, máy móc, thiết bị, …

+ Việc phân phối hàng hoá xuất nhập khẩu còn dựa trên cơ sở chuyên môn hoá sản xuất theo ngành. Điều này có nghĩa là nó được chia thành công nghiệp nặng và sản phẩm khoáng sản, công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp, nông – lâm – thủy sản, v.v. Đây cũng là ba phương thức hoạt động chính của Việt Nam hiện nay.

+ Xuất nhập khẩu hàng hoá dựa trên trình độ kỹ thuật của chính sản phẩm đó như sản phẩm thô, sơ chế, chế biến.

+ Ngoài ra, hàng hoá xuất nhập khẩu còn phụ thuộc vào nội dung của các yếu tố sản xuất tạo nên giá trị của sản phẩm.

Xem thêm: Làm thủ tục hải quan là gì? Bí quyết vận chuyển hàng hóa thông quan thuận tiện

2.3. Sự cần thiết phải thay đổi cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam

Sự cần thiết phải thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam
Sự cần thiết phải thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam

Hiện nay, với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế – xã hội, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là tất yếu và cần thiết để kích thích nền kinh tế đất nước. Chi tiết:

– Sự thay đổi cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu có tác động lớn đến quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên, để đánh giá một cách khách quan, chính xác thực trạng cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian qua và đưa ra những giải pháp, định hướng cho giai đoạn sắp tới, cần phải dựa trên những quan điểm cụ thể của quy hoạch. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và những mục tiêu và quan điểm chỉ đạo này được trình bày rõ ràng chuyển biên giớichuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cụ thể là theo hướng xuất nhập khẩu và hội nhập.

– Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu đang thay đổi tạo ra nhiều xu hướng mới, trong thực tế cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay đang gặp nhiều thách thức:

+ Tốc độ tăng của hàng hoá và dịch vụ vô hình nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng của hàng hoá hữu hình.

+ Tỷ trọng lương thực, thực phẩm giảm nhiều, tỷ trọng nguyên liệu giảm mạnh, trong khi chế biến công nghiệp – khoáng sản, công nghiệp – tăng nhanh.

Chính vì những lý do trên, việc thay đổi cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu cần phải thay đổi nhanh chóng và kịp thời.

– Chỉ khi cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu thay đổi thì Việt Nam mới phát huy được lợi thế về nguồn nhân lực, tài nguyên, vị trí địa lý thuận lợi và khắc phục được những yếu kém còn tồn tại.

– Thay đổi cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ giúp tăng cường sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

– Trên thực tế, sự phát triển của ngành thương mại quốc tế ngày càng trở nên gay gắt. Vì vậy, không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước trên thế giới, cơ hội xuất nhập khẩu đều phải thay đổi.

Hy vọng với những chia sẻ trên của trang timviec365.vn, các bạn sẽ hiểu và nắm được thông tin về cán cân xuất nhập khẩu, cách tính cán cân xuất nhập khẩu, cơ cấu xuất nhập khẩu Việt Nam hiện nay. Đây là một vấn đề khá quan trọng cần lưu ý, nhất là đối với những người làm kinh tế.

Các bài tham khảo: Đại lý hải quan là gì? Tại sao lại là đại lý hải quan?

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 6147 & cateid = 143 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Event là gì? Tìm hiểu từ A đến Z về nghề tổ chức sự kiện | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud