Cách tính lương tăng ca theo luật mới mà bạn nên biết | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

1. Nội quy ngoài giờ

Số giờ làm thêm trong ngày thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định số 45/2013 / NĐ-CP. Người lao động làm thêm giờ không được vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường mỗi ngày và theo Quy chế làm việc hàng tuần, tổng số giờ làm việc trong một ngày bình thường, bao gồm cả thời gian làm thêm, không được quá 12 giờ / ngày. .

Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì chủ doanh nghiệp phải trả ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá hoặc tiền lương tính theo ngày làm việc bình thường. Ngoài ra, người làm đêm được trả thêm 20% đơn giá tiền lương hoặc đơn giá tiền lương ngày.

Nội quy ngoài giờ

Nếu người sử dụng lao động không trả lương làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật lao động, bạn có thể giải quyết tranh chấp thông qua người sử dụng lao động.

2. Tiền làm thêm giờ được tính như thế nào theo luật mới?

Theo Chính phủ, Điều 98 của Bộ luật Lao động 2019 và các Điều 55, 56 và 57 của Quy định 145/2020 / NĐ-CP đã quy định rõ ràng các điều khoản và điều kiện về tiền làm thêm giờ, tiền làm thêm giờ. thanh toán trong các trường hợp: tiền lương vào ban đêm, tiền làm thêm giờ vào ngày làm việc và cuối cùng là tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết.

2.1. Quy định tính lương làm thêm giờ theo lương cơ bản

Thực hiện Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó quy định rõ về phương pháp tính tăng lương cơ sở. Người lao động làm việc ngoài giờ được trả lương theo lương hoặc lương thực tế, trong mọi trường hợp tương ứng với các mức khác nhau:

Quy định tính lương làm thêm giờ theo lương cơ bản
Quy định tính lương làm thêm giờ theo lương cơ bản

– Thanh toán tối thiểu 150% các ngày trong tuần.

– Bạn sẽ được trả ít nhất 200% thời gian nghỉ hàng tuần.

– Trả lương ít nhất 300% vào các ngày Lễ, Tết.

Ngoài ra, người lao động được trả ít nhất bằng 30% tiền lương nếu làm việc vào ban đêm, tính theo đơn giá trả công hoặc tiền lương thực trả cho công việc bình thường.

2.2. Cách tính lương làm thêm giờ chính xác hơn

Tại các Điều 55, 56 và 57 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP đã quy định rõ cách tính tiền làm thêm giờ, làm thêm giờ, sản phẩm theo công việc và làm việc vào ban đêm như sau.

– Trả lương làm thêm giờ, người lao động được trả lương theo thời gian và được trả lương làm thêm giờ vào ngày làm việc bình thường

Áp dụng công thức: Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương thực trả x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x số giờ làm thêm.

Cách tính lương làm thêm giờ chính xác hơn
Cách tính lương làm thêm giờ chính xác hơn

Tiền lương thực trả cho một người làm công việc của ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương thực trả của người lao động trong tháng, tuần, ngày làm thêm giờ. 150% áp dụng cho thời gian làm thêm vào các ngày trong tuần, 200% cho các ngày nghỉ hàng tuần và 300% cho các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ và nghỉ phép có lương. Chưa kể đến việc trả lương vào các ngày lễ, tết ​​bằng tiền lương cho người lao động hưởng thụ cuộc sống đời thường.

Ví dụ: Công ty X trả lương cho nhân viên Y 3 đồng Việt Nam / tháng. Theo quy định của công ty là 24 ngày làm việc thực tế. Trong tháng này, người lao động đã làm thêm 50 giờ trong ngày Y (ngày làm việc). Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động, thời giờ làm việc bình thường không được quá 8 giờ / ngày và 48 giờ / tuần. Áp dụng công thức trên, bạn có thể tính Y thực trả cho 1 giờ làm việc là: 3 000 000/24/8 = 15 625 đồng. Lấy tiền lương làm thêm giờ của nhân viên Y trong ngày làm việc: 15,625 x 150% x 50 giờ = 1.171.875 đồng. Và tổng tiền lương của nhân viên A: 3 000 000 + 1 171 875 = 4 171 875 đồng.

– Lương tăng ca, người lao động được trả lương theo sản phẩm

Người lao động được trả công khi làm việc ngoài giờ bình thường khi làm thêm giờ tương ứng với số lượng, khối lượng sản phẩm được xác định trước theo mức đã thoả thuận.

Lương tăng ca, người lao động được trả lương theo sản phẩm
Lương tăng ca, người lao động được trả lương theo sản phẩm

Áp dụng công thức: tiền làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x số sản phẩm làm thêm giờ.

Trong đó đơn giá của sản phẩm được tính theo ngày công bình thường. Tương tự như cách tính lương làm thêm theo thời gian, mức lương làm thêm giờ ngày thường là 150%, ngày nghỉ hàng tuần là 200%, ngày nghỉ, lễ, Tết có hưởng lương là 300%.

Ví dụ: Mỗi tháng, người lao động A làm việc 200 giờ vào các ngày trong tuần (ban ngày) và 50 giờ làm thêm để hoàn thành số lượng 1000 sản phẩm với đơn giá 10 000 / cái. Sử dụng công thức trên để tính toán những điều sau:

Tiền lương sản phẩm của nhân viên A làm trong 1 giờ = 1000 chiếc x 10 000 đồng / 250 giờ = 40 000 đồng.

Tổng số tiền lương của người lao động A trong ngày làm việc = 40.000 đồng x 200 giờ x 100% = 8.000.000 đồng. Lương sản phẩm làm thêm giờ = 40.000 x 50 giờ x 150% = 3.000.000 đồng và tổng tiền lương của người lao động B = 8.000.000 + 3.000.000 = 11.000.000 đồng.

3. Cách tính tiền làm thêm giờ đối với người lao động làm thêm vào ban đêm

Căn cứ theo quy định tại khoản 98 3) của Bộ luật lao động, người lao động được làm thêm giờ và được trả lương 20% ​​theo đơn giá tiền lương hoặc tiền phụ cấp vào ngày làm việc bình thường hoặc ngày lễ, tết.

Cách tính tiền làm thêm giờ đối với người lao động làm thêm vào ban đêm?
Cách tính tiền làm thêm giờ đối với người lao động làm thêm vào ban đêm?

3.1. Cách tính làm thêm giờ theo thời gian

Công thức tính: Tiền làm thêm vào ban đêm = (lương thực trả x 150% / 200% / 300% + lương thực lĩnh x 30% + 20% x lương giờ ban ngày) x số giờ làm ban đêm.

Trong đó trả lương theo ngày làm việc bình thường, trả lương theo giờ tính theo ngày làm thêm hoặc ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ, tết. Đối với người lao động làm thêm giờ trong ngày là 150%, ngày nghỉ hàng tuần là 200% và ngày nghỉ lễ, nghỉ có hưởng lương, nghỉ có hưởng lương là 300%.

3.2. Cách tính lương ca đêm theo sản phẩm

Công thức tính: tiền làm thêm vào ban đêm = (lương sản phẩm x 150% / 200% / 300% + lương sản phẩm x 30% + 20% x lương sản phẩm ngày) x số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Cách tính lương ca đêm theo sản phẩm
Cách tính lương ca đêm theo sản phẩm

Tiền lương sản phẩm được tính trên cơ sở đơn giá tiền lương sản phẩm ngày làm việc bình thường. Đơn giá tiền lương sản phẩm trong thời gian làm thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần, các ngày nghỉ lễ, tết. Tỷ lệ người lao động làm thêm giờ trong ngày này là 150%, ngày nghỉ hàng tuần là 200%, ngày lễ, tết ​​và các ngày nghỉ có lương là 300%.

Các công ty hiện đã sử dụng nó để tính lương nhân viên nhanh hơn và chính xác hơn phần mềm tính lương. Việc sử dụng công cụ kế toán giúp công ty quản lý việc trả thù lao của từng người lao động, tránh tình trạng trả thù lao không chính xác, khó hiểu dẫn đến vi phạm pháp luật lao động và mâu thuẫn nội bộ.

Tôi hy vọng bạn biết về tôi bằng cách chia sẻ ở đây Cách tính lương làm thêm giờ theo luật mới một cách chính xác. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chủ đề này, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để được giải đáp chi tiết nhé!

Những điều bạn cần biết về bảng lương

Trong các công việc mà bộ phận kế toán của một công ty phải thực hiện thì tính lương là một công việc vô cùng quan trọng. Click vào bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về bảng lương nhé!

Kế toán tiền lương

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 15231 & cateid = 105 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Giấy đề nghị tạm ứng là gì? Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất 2021 | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud