Cách tính doanh thu bán hàng | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Các công ty luôn hành động để tối đa hóa lợi nhuận, đặc biệt là doanh thu. Cách tính doanh thu bán hàng? Tỷ lệ phần trăm bán hàng được tính như thế nào? Và làm thế nào để tính toán khả năng sinh lời?

Mục tiêu chính của bất kỳ doanh nghiệp nào là tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng. Vì vậy, khái niệm thu nhập gắn liền với quá trình hoạt động và phát triển của một công ty. Để làm tốt công tác kế toán doanh nghiệp cần phải ghi nhớ khái niệm doanh thu bán hàng và cách tính doanh thu, doanh thu chênh lệch giữa doanh thu và doanh thu bán hàng là gì ?. Bài viết dưới đây, 123Job cung cấp cho các bạn kế toán những hiểu biết cơ bản về khái niệm bán hàng và chiết khấu. Điều này là vô cùng cần thiết đối với công việc kế toán, sổ sách trong các công ty.

I. Doanh thu bán hàng là gì?

Doanh thu bán hàng: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường trong kỳ kế toán góp phần phát triển vốn, chủ sở hữu.

Chúng tôi chỉ hiểu Doanh thu bán hàng là gì? Doanh thu bán hàng là tổng số tiền thu được trong kỳ báo cáo từ việc bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của công ty góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty.

Bán hàng

Doanh thu bán hàng là gì – yếu tố quyết định sự thành bại của công ty

II. Ý nghĩa của doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng có nghĩa là gì? Doanh thu bán hàng là nguồn tài chính quan trọng của công ty, giúp trang trải các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nguồn tài chính sẽ quyết định hoạt động của công ty trong kỳ báo cáo tiếp theo.

READ  Chi tiết công việc và những kỹ năng cần thiết - | Nttworks.vn

Có một đợt bán hàng thường xuyên làm tăng tốc độ luân chuyển vốn và tăng tốc độ luân chuyển vốn. Đồng thời, tạo điều kiện cho các công ty có được nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn cho mình, giúp giảm thiểu chi phí vay nợ nước ngoài.

Doanh thu bán hàng là cơ sở quan trọng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty. Tăng doanh thu đồng nghĩa với việc tăng số tiền thu được và số hàng bán được, điều này cho thấy doanh nghiệp đã tạo dựng được vị thế nhất định trên thị trường. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu giúp tăng lợi nhuận doanh nghiệp, điều này đòi hỏi công ty phải quản lý hiệu quả việc bán hàng và cung cấp dịch vụ.

III. Điều kiện ghi nhận doanh thu

Thách thức đối với các công ty là quản lý và kiểm soát doanh thu và chi phí, điều này cho phép họ xác định kết quả kinh doanh một cách chính xác nhất. Doanh thu chỉ được ghi nhận khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Công ty đã chuyển giao nhiều lợi ích và rủi ro của sản phẩm cho người mua.
– Công ty không còn sở hữu hoặc kiểm soát hàng hóa, quyền này chuyển cho người mua.
– Các khoản thu có cơ sở tương đối chắc chắn.
– Doanh nghiệp có lợi khi bán được hàng cho khách.
– Dễ dàng xác định các khoản chi phí liên quan đến doanh thu.

IV. Cách tính doanh thu bán hàng?

Doanh thu bán hàng của công ty được chia thành hai loại doanh thu là tổng doanh thu và thu nhập ròng.

1. Tổng thu nhập

Tổng doanh thu là tổng số tiền nhận được sau khi bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Tổng doanh thu được tính như sau:

Tổng doanh thu = Sản lượng * Giá bán

Cách tính doanh thu bán hàng?

Các cách tính doanh thu bán hàng của công ty

2. Doanh thu thuần

Thu nhập ròng là thu nhập thực tế của công ty, được sử dụng để tính toán và đánh giá kết quả kinh doanh. Từ thu nhập ròng, các công ty có thể tính toán lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế, từ đó xác định lãi lỗ trong kỳ.

READ  Ngồi lâu trước máy tính - Tổn hại cơ thể và nguy cơ tử vong khó lường | Nttworks.vn

Doanh thu thuần = tổng doanh thu – các khoản giảm trừ

Đối với các khoản khấu trừ bao gồm:
Giảm giá sản phẩm: Giảm giá so với giá bán niêm yết của công ty cho khách hàng mua sỉ.
Giảm giá bán hàng: Khấu trừ giá bán của công ty cho người mua do hàng không đúng chất lượng, hàng kém chất lượng, hàng lỗi thời …
Trị giá hàng bán bị trả lại: là giá trị hàng bán được xác định để tiêu thụ nhưng bị khách hàng từ chối và bị khách hàng trả lại.
Các công ty cần xác định tổng doanh thu và doanh thu thuần cách tính toán doanh thu bán hàng kiểm soát, quản lý số lượng hàng hóa xuất bán và tính các khoản khấu trừ, chi phí.

A. Làm thế nào để tính toán phần trăm bán hàng

Căn cứ vào doanh thu bán hàng nhận được của các năm và các kỳ kế toán, ta có thể xác định được tốc độ tăng trưởng, mức độ hoàn thành kế hoạch. Cho nên cách tính tỷ lệ phần trăm bán hàng Đây là hai cách để tính toán tỷ lệ phần trăm bán hàng của bạn.

1. Tốc độ tăng trưởng

Tỷ lệ tăng trưởng là sự khác biệt giữa doanh số bán hàng trong năm n và doanh số bán hàng trong năm n-1

Tỷ lệ tăng trưởng cho năm n = (năm n doanh số-năm n-1) / (năm n-1) * 100%

Nếu doanh số năm sau giảm so với năm trước thì% là số âm, tức là thay vì tăng thì lại là số giảm.

Ví dụ sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính tăng trưởng doanh thu.

Doanh thu năm 2017 của ABC là 115 tỷ DKK. Tổng doanh thu năm 2018 là 132 tỷ đồng. Vậy tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm 2018 là bao nhiêu?

Sử dụng công thức tính toán trên để tính phần trăm doanh thu, chúng ta có thể:

Tốc độ tăng trưởng 2018 = (Doanh thu 2018 – Doanh thu 2017) / 2017. thu nhập hàng năm * 100 = (132-115) / 115 = 14,78 (%)

Tóm lại, có thể nói năm 2018 tốc độ tăng trưởng của công ty ABC sẽ gần như là 15% so với năm 2017.

2. Mức độ thực hiện kế hoạch

Mức độ thực hiện kế hoạch dùng để đo lường kết quả doanh thu thực tế so với kế hoạch đề ra.

Thực hiện kế hoạch = (thu nhập thực tế / thu nhập kế hoạch) * 100%

Ví dụ: ABC đặt mục tiêu doanh thu 150 tỷ PLN cho năm 2018. Nhưng đến quý III / 2018, tổng doanh thu của công ty Việt Nam đã đạt 145 tỷ đồng, con số đạt được là bao nhiêu phần trăm?

READ  Tất tần tật về học excel cơ bản 2010 cần thiết cho dân văn phòng | Nttworks.vn

Ta có: phần trăm đạt được = 145/150 * 100 = 96,66 (%)

Như vậy, sang quý 3, doanh thu đã đạt 96,66% kế hoạch đề ra, gần như hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nếu mức độ thực hiện kế hoạch trên 100% có nghĩa là công ty đã đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Cách tính tỷ lệ phần trăm bán hàng

Cách tính phần trăm doanh thu của công ty

SEST. Cách tính lợi nhuận

Một công ty có khả năng sinh lời nếu tổng thu nhập bằng tổng chi phí. Hiện tại, chi phí cố định và chi phí biến đổi đã được trang trải và việc kinh doanh không tạo ra lợi nhuận. Cách tính lợi nhuận công thức sau được sử dụng:

Khả năng sinh lời = khả năng sinh lời * Giá bán
= [Chi phí cố định / ( Giá bán – Chi phí biến đổi)] * Giá
= chi phí cố định / (1- chi phí biến đổi / giá bán)

Nếu tổng doanh thu cao hơn tổng chi phí thì doanh nghiệp có lãi. Ngược lại, một công ty bị lỗ vốn.

VII. Phân biệt giữa doanh số và doanh thu

Nhiều người thường nhầm lẫn và không phân biệt đúng giữa doanh số và doanh thu.

Doanh thu là gì? Doanh số bán hàng là tổng số lượng hàng hóa và dịch vụ mà một công ty bán cho khách hàng của mình trong một khoảng thời gian. Doanh thu là tổng số tiền mà một công ty nhận được cho hàng hóa và dịch vụ được giao trong một khoảng thời gian được hạch toán, bao gồm cả các khoản ghi nợ.

Bạn cũng có thể hiểu doanh số là tổng doanh thu, là tổng số tiền kiếm được từ số lượng sản phẩm và giá bán, bao gồm các khoản giảm trừ như chiết khấu, giảm giá, hoàn tiền bán hàng. Và doanh thu là số tiền công ty kiếm được sau khi bán hàng, trừ đi bất kỳ khoản khấu trừ và chi phí nào từ quá trình bán hàng.

Việc phân biệt giữa doanh số và doanh thu là rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của một công ty, góp phần đưa ra các kế hoạch và chiến lược nhằm tăng doanh số và doanh thu của công ty.

VII. Để kết luận

Vì vậy, 123job.vn mong rằng bạn sẽ hiểu rõ hơn qua bài viết trên Doanh thu bán hàng là gì?, cách tính toán doanh thu bán hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud