Cách thức giao dịch Chứng quyền có bảo đảm | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

BẠN CÓ HAI CÁCH ĐỂ GIAO DỊCH VỚI CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC BẢO HIỂM (CW):

– Chính: Đăng ký trên sàn giao dịch VNDIRECT để mua hàng

– đối với CX niêm yết trên HSX: đảm bảo mua / bán niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán:
Sau khi CW được phát hành, nó sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và bạn có thể mua / bán CW như chứng khoán thông thường hoặc giữ nó đến ngày đáo hạn.
Thời gian dỡ hàng: T + 2 ngày

– Nếu nắm giữ CW đến ngày đáo hạn, nhà đầu tư sẽ được trả lợi nhuận tạm thời theo công thức sau:
Thanh toán = CKCS trung bình 5 phiên đã hết hạn – Giá khởi điểm

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BẢO HÀNH ĐƯỢC BẢO HÀNH:

1. Có thể mua bảo lãnh bán hàng không?

Không, theo quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, chỉ có thể mua chứng quyền.

2. Bạn có thể bán CW trước thời hạn không?

Có, sau khi niêm yết CW trên sàn giao dịch chứng khoán, bạn có thể chọn bán CW trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giữ nó cho đến khi đáo hạn để nhận thanh toán từ công ty chứng khoán (nếu CW đang ở vị thế có lãi).

3. Bạn có được phép giao dịch ký quỹ với CW không?

Không, theo quy tắc của SSC và HSX, bạn không được phép giao dịch ký quỹ với CW.

4. Bạn có thể tiếp tục giao dịch bằng CW sau khi CW hết hạn không?

Khi CW đáo hạn, nhà đầu tư sẽ được thanh toán phần chênh lệch nếu giá thanh toán CW (giá bình quân 5 phiên trước khi đáo hạn CKCS) cao hơn giá khởi điểm. Sau đó, CW sẽ không còn giá trị giao dịch và không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào.

READ  Kế hoạch nhân sự là gì? Link tải các mẫu kế hoạch nhân sự cho công ty | Nttworks.vn

5. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở có được phép giao dịch với CW không?

Không, tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở không được đầu tư vào CWs dựa trên chứng khoán do tổ chức đó phát hành

6. Các bên nội bộ và liên quan của tổ chức phát hành cơ sở có thể giao dịch bằng CW không?

Có, những người có liên quan đến tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở có quyền giao dịch CW được phát hành trên chứng khoán cơ sở đó. Tuy nhiên, khi giao dịch phải công bố thông tin trước ngày giao dịch 3 ngày.

7. Bạn có quyền nhận cổ tức / quyền mua thêm cổ phiếu / quyền biểu quyết / tham dự đại hội không?

Không, chủ sở hữu của CW không có bất kỳ quyền nào trong công ty với tư cách là cổ đông trong cổ phiếu này.

8. Giá CW trần / sàn là bao nhiêu?

Giá trên / dưới của chứng quyền trong ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch thông thường dựa trên chứng quyền cổ phiếu được xác định như sau:

– giá trần = giá tham chiếu đảm bảo + (giá trần – giá tham chiếu chứng khoán tham chiếu) x1 / tỷ giá hối đoái
– giá thấp hơn = giá tham chiếu đảm bảo – (giá tham chiếu cổ phiếu cơ sở – giá cổ phiếu thấp hơn) x1 / tỷ lệ chuyển đổi

Nếu định giá dưới của bảo lãnh nhỏ hơn hoặc bằng không (0) thì định giá thấp nhất sẽ là đơn vị dự thầu thấp nhất bằng 10 đồng.

Ví dụ: CKCS giá 100.000 đồng, biên độ dao động 7%, giá trần 107.000 đồng, giá phụ 93.000 đồng, giá tham chiếu CW 5.000 đồng, tỷ lệ chuyển đổi 2: 1

READ  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đoàn viên file Word | Nttworks.vn

– Giá tải xuống CW = 5000 + (107 000–100 000) * 1/2 = 8500 VND
– Bảo lãnh phát hành CW = 5000 – (100 000-97 000) / * 1/2 = 1500 VND

9. Phí giao dịch CW?

Phí giao dịch của CW bằng với phí giao dịch của chứng khoán thông thường.

mười. CW ảnh hưởng như thế nào đến giá nếu CKCS có sự kiện của công ty?

Giá thị trường CW không được điều chỉnh nếu chứng khoán cơ sở có các sự kiện của công ty (cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu …). Tuy nhiên, giá thực hiện CW và tỷ lệ chuyển đổi sẽ được điều chỉnh. Phương pháp điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi giữa giá ban đầu và chứng quyền khi chứng khoán cơ sở có sự kiện của công ty như sau:

 • Thời gian điều chỉnh: ngày đúng hạn của cơ sở.
 • Giá khởi điểm mới = giá khởi điểm cũ x (giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở vào ngày không có cổ tức / giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở vào ngày không có cổ tức).
 • Tỷ giá hối đoái mới = tỷ giá hối đoái cũ × (giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở vào ngày cổ tức được phát hành / giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở vào ngày cổ tức được phát hành))

Ví dụ: Một nhà đầu tư có chứng quyền XYZ cổ phiếu chứa các thông tin sau:

 • Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1
 • Giá thi công: 50.000 vnđ
 • Giá đóng cửa của XYZ vào ngày 1/7/2019: 55,000 VNĐ
  – Thời gian bảo hành: 3 tháng
 • Giá bảo hành: 2000 VND

Vào ngày 2/7/2019 (ngày giao dịch không hưởng quyền), XYZ sẽ chốt danh sách cổ phiếu để trả cổ tức bằng tiền mặt 20% giá trị danh nghĩa. Giá tham chiếu điều chỉnh của cổ phiếu XYZ vào ngày 2/7/2019 là 53.000 đồng.

Giá thực hiện mới được điều chỉnh và tỷ lệ chuyển đổi như sau:

 • Giá mới sử dụng đúng: 50.000 đồng x (53.000 đồng / 55.000 đồng) = 48.181.8182 đồng
 • Tỷ giá quy đổi mới: 2x (53.000 VND / 55.000 VND) = 19273 VND

11. Giao dịch CW có bị tạm ngừng không?

Giống như cổ phiếu, giao dịch trong CW bị tạm ngừng trong các trường hợp sau:

Giao dịch chứng khoán cơ sở của CW đã bị đình chỉ
Các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố kỹ thuật trong hệ thống giao dịch, hệ thống thanh toán
Các trường hợp mà Sở giao dịch cho là cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư

THỰC HIỆN QUYỀN CỦA PHỤ NỮ

1. Quyền được thực hiện như thế nào?

– Trong thời hạn, nhà đầu tư có CW làm ITM có quyền đăng ký sử dụng CW và nhận khoản thanh toán bằng tiền mặt bằng phần chênh lệch giữa giá thanh toán và giá ban đầu.

– Việc thanh toán cho nhà đầu tư sẽ được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nộp lệnh đăng ký sử dụng hoặc kể từ ngày hết hạn.

2. Điều gì xảy ra nếu nhà đầu tư không thực hiện quyền khi CW hết hạn?

Nếu nhà đầu tư không ra lệnh thực hiện quyền đối với CW chịu lãi (ITM), tổ chức phát hành sẽ vẫn phải trả tiền cho nhà đầu tư mà các CW đó thuộc về.

READ  Top 5 mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud