Cách lập kế hoạch bảo trì thiết bị hiệu quả cho nhà máy | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng kỹ sư Phương tìm hiểu kỹ hơn về cách lập kế hoạch bảo dưỡng thiết bị được coi là phù hợp với điều kiện sản xuất của nước ta và giúp tăng sản lượng tại các công ty của bạn.

Cách lập kế hoạch bảo trì thiết bị

Bạn cần phát triển một kế hoạch tổng thể để chuẩn bị hiệu quả cho việc bảo trì thiết bị sản xuất. Nhiều kỹ sư cho biết họ thường lập kế hoạch trên cơ sở các yếu tố chính để có thể luôn xác định được các nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện trong suốt quá trình bảo dưỡng thiết bị. Để có một bức tranh rõ ràng về toàn bộ quy trình, chúng ta cần biên soạn nội dung chi tiết cho từng đơn vị, dựa trên bản chất của quy trình và yêu cầu của quản lý. Mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nếu bạn tiếp tục kế hoạch bảo dưỡng thiết bị tiếp theo.

Sự bảo trì

1. Nhận thức được các yêu cầu lập kế hoạch bảo trì thiết bị

Đây là yếu tố đầu tiên mà bất kỳ người nào được giao nhiệm vụ phát triển một kế hoạch bảo trì thiết bị phải hiểu rõ để thực hiện nó. Nếu không biết yêu cầu cụ thể của quy hoạch này là gì, thì kế hoạch được lập ra sau khi chạy thử không thể đảm bảo hoạt động chính xác của thiết bị và cơ chế, tình hình sản xuất thực tế. Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành của máy do người lái xe đặt ra còn nghiêm trọng hơn. Vì vậy, để lập kế hoạch bảo dưỡng thiết bị hiệu quả nhất, trước hết chúng ta phải hiểu rõ yêu cầu của công việc này.

Yêu cầu lập kế hoạch bảo trì
Yêu cầu lập kế hoạch bảo trì

Các yêu cầu cơ bản đối với việc lập kế hoạch bảo trì thiết bị như sau:

– Tập hợp các số liệu kiểm tra thiết bị để lập kế hoạch bảo dưỡng cho từng phân xưởng, từ đó các phương án xây dựng được phù hợp và sát với thực tế hoạt động của từng phân xưởng, phân xưởng. cần bảo trì. Ví dụ, hiểu các yêu cầu sửa chữa, làm sạch, cải tạo hoặc thay thế, v.v. Trong cả hai trường hợp, những nguồn thông tin cụ thể như vậy đều có lợi.

– Các yêu cầu về bảo trì cũng phải được thu thập trực tiếp từ các quá trình, chẳng hạn như phòng điều hành, quy trình làm việc để các vấn đề có thể được xác định rõ ràng. , chẳng hạn như tích tụ ăn mòn, than cốc, xói mòn, bụi bẩn trên thiết bị tĩnh, phát hiện kịp thời các lỗi trong dây chuyền thiết bị quay,… Người vận hành đưa ra yêu cầu trực tiếp.

Các yêu cầu cần đáp ứng trong kế hoạch bảo trì
Các yêu cầu cần đáp ứng trong kế hoạch bảo trì

– Yêu cầu thứ ba mà người bảo trì thiết bị cần nắm được là kiến ​​thức làm nền tảng cho kế hoạch bảo trì. Nó dựa trên kế hoạch sản xuất, bao gồm kế hoạch nhập thông tin cần sản xuất cho đến khi sản xuất thành phẩm. Tất cả mọi thứ phải được đảm bảo rằng sản phẩm được tạo ra không có khuyết tật, do đó, kế hoạch bảo trì thiết bị cũng nên bao gồm sửa chữa và bảo dưỡng kịp thời máy bóc vỏ, các thiết bị trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình sản xuất.

– Yêu cầu thứ 4 là người lập kế hoạch phải nắm được những hạng mục quan trọng cần lên lịch bảo trì.

Tuyển dụng kỹ sư bảo trì

2. Xác định nguồn nhân lực liên quan đến kế hoạch bảo trì thiết bị

Lập kế hoạch là việc chuẩn bị tất cả các yếu tố trong thực tế, vì vậy ngoài việc vạch ra một kế hoạch dựa trên những tiêu chuẩn mà người quản lý yêu cầu thì bản thân người lập kế hoạch cũng cần đặc biệt lưu ý.

Người lập kế hoạch phải tận dụng các nguồn lực sẵn có để các nguồn lực đó phải phù hợp với từng ứng dụng bảo trì và phạm vi bảo trì. Cùng với nhân lực, vật lực cũng là yếu tố góp phần quan trọng vào kế hoạch chăm sóc. Đây luôn là những phụ kiện được trang bị đầy đủ và thiết bị đứng trong khu vực dự phòng, là nguồn cung cấp nguyên – vật liệu luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo dưỡng bất cứ lúc nào trong quá trình thực hiện.

Nguồn nhân lực trong kế hoạch bảo trì
Nguồn nhân lực trong kế hoạch bảo trì

Việc lựa chọn thiết bị và vật liệu phù hợp để bảo dưỡng thiết bị thường được quyết định dựa trên kinh nghiệm của người trực tiếp thực hiện kế hoạch.

3. Đặt ngân sách bảo trì thiết bị

Ngân sách ước tính cho kế hoạch bảo trì cũng được tính toán và xác định dựa trên kinh nghiệm của người lập kế hoạch. Ngân sách dành cho việc bảo trì này được coi là ưu tiên của công ty. Vì vậy, bản thân người lập kế hoạch phải là người có thể lập kế hoạch bảo trì thiết bị theo thời gian, thay vì là một kỹ sư mới tập làm công việc này lần đầu tiên.

Cách lập kế hoạch bảo trì thiết bị hiệu quả
Cách lập kế hoạch bảo trì thiết bị hiệu quả

Kỹ năng tính toán của người lập kế hoạch sẽ giúp bạn lập kế hoạch từ những nguồn chi phí nào để chi cho việc bảo trì, chi phí dự kiến ​​là bao nhiêu, chênh lệch nhỏ bao nhiêu và chắc chắn không tốn ngân sách cho việc bảo trì không cần thiết.

Công việc bảo trì tại Hà Nội

4. Thời gian thực hiện công việc bảo trì trong kế hoạch bảo trì thiết bị

Trở ngại lớn nhất về thời gian bảo trì là tiến độ sản xuất. Kinh nghiệm là yếu tố then chốt giúp cho việc lập kế hoạch bảo trì thiết bị đạt hiệu quả cao nhất, tiếp đến là nguồn nhân lực và trang thiết bị, quy trình bảo dưỡng được quy định trong nội quy hoạt động của công ty, xí nghiệp, phân xưởng. Để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, việc đóng cửa nhà máy đồng nghĩa với việc loại bỏ thời gian ngừng hoạt động của nhà máy, ngày nghỉ và lãng phí nguồn nhân lực và tận dụng chúng để phục vụ cả gia đình. Đối với công việc bảo trì, người lập kế hoạch phải có khả năng lập kế hoạch bảo trì. Theo đó, người lập kế hoạch phải sắp xếp để tất cả các công việc bảo trì được thực hiện trong thời gian quản lý và nhân lực của nhà máy, tức là các công việc như kiểm tra, chuẩn bị, v.v. để bảo trì thích hợp trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy.

Thời gian bảo trì ước tính trong kế hoạch bảo trì thiết bị
Thời gian bảo trì ước tính trong kế hoạch bảo trì thiết bị

Khi lập kế hoạch bảo trì thiết bị của nhà máy, ai cũng hướng tới kết quả cuối cùng là sử dụng tốt nhất nguồn nhân lực, vật lực, hiệu quả của thiết bị, nguyên liệu, vật liệu tương tự và thời gian. Để làm được điều này, người lập quy hoạch phải tự mình tính toán để đưa ra quy hoạch quy mô lớn áp dụng cho toàn bộ nhà máy. Trong suốt kế hoạch này, chúng ta cần xác định rõ ràng đâu là thời gian làm việc an toàn và thời gian ngừng hoạt động để bảo trì. Việc thường xuyên thu thập các nguồn dữ liệu liên quan đến các hoạt động kiểm tra và bảo dưỡng trước đó là vô cùng quan trọng, dựa vào đó bạn có thể dễ dàng đưa ra các tiêu chuẩn chi tiết hơn cho plan.minu.

Nếu kế hoạch bảo trì bao gồm một điểm bảo trì cho thiết bị cũ hơn, thì điểm đó phải được đưa vào kế hoạch bảo trì ngay sau khi thiết bị hết tuổi thọ. Nó hiện đang rất hiệu quả trong việc giúp bạn có được những nguồn dữ liệu phù hợp và chính xác nhất.

Kế hoạch bảo trì thiết bị hiệu quả
Kế hoạch bảo trì thiết bị hiệu quả

Kế hoạch cá nhân nên được phát triển cho các thiết bị được bảo trì riêng lẻ theo hướng dẫn chi tiết cụ thể của nhà sản xuất.

Tìm việc

Trên đây là cách lập kế hoạch bảo dưỡng thiết bị tối ưu nhất. Nếu bạn được giao nhiệm vụ quan trọng này, hãy đọc và tìm hiểu kỹ bí mật trên.

Mô tả công việc Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì là một bộ phận quan trọng của mọi nhà máy sản xuất. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của thiết bị và máy móc của bạn, nhân viên bảo trì chắc chắn có những trách nhiệm quan trọng. Để vào trường này, bạn cần biết các công việc cơ bản trong mô tả công việc bảo trì.

Công việc của nhân viên bảo trì

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 12913 & cateid = 155 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  4 câu hỏi tình huống hay giúp xác định ứng viên tiềm năng nhất | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud