Cách điền mẫu C70A giúp bạn hoàn thiện hồ sơ thai sản | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Mẫu C70a-hd, được thành lập theo Quyết định số 919 / QĐ – BHXH, là mẫu cuối cùng được sử dụng để yêu cầu các quyền lợi việc làm cơ bản nêu trên. Vậy bức thư mẫu này được viết như thế nào? Có khó hay không? Chỉ cần làm theo các gợi ý dưới đây.

Mẫu C70a-hd

1. Hướng dẫn lưu danh sách yêu cầu phúc lợi mới xuất hiện trên Mẫu C70A-HD

1.1. Nội dung thông tin chung về C70A-HD

– Ghi số thứ tự vào cột A và cột B, họ và tên người yêu cầu trợ cấp.

– Kế tiếp. Ghi số sổ BHXH hoặc mã số cá nhân của người đó vào cột 1.

1.2. Điều kiện tính trợ cấp (cột 2)

Điền vào biểu mẫu C70a-hd
Điền vào biểu mẫu C70a-hd

Trong cột 2, nhập các điều kiện để tính lợi ích. Mỗi chế độ có các điều kiện đủ điều kiện sau:

1.2.1. Cách viết nội dung cho chế độ ốm ở dạng C70a – HD

– Nếu bạn bị bệnh thông thường, hãy để trống điều kiện này. Nếu người nhận văn bản nhìn thấy dấu hiệu này, họ sẽ tự động hiểu thỏa thuận.

– Nếu bạn mắc bệnh cần điều trị và chữa trị lâu dài, nội dung sau sẽ được ghi lại trong phần này: BDN. Mặc định người nhận cũng nắm được tình trạng sức khỏe của bạn.

1.2.2 Cách viết phiếu mang thai và sinh con C70A – HD

– Đối với trường hợp khám thai thì để trống phần này.

– Nếu người lao động nạo, hút thai phải ghi rõ: thời điểm có thai. Ví dụ thai được 5 tuần thì ghi: 05T, 3 tháng thì đặt là 03.

Hướng dẫn điền Mẫu C70A-HD
Hướng dẫn điền Mẫu C70A-HD

– Nếu người lao động sinh con và yêu cầu được hưởng trợ cấp thì bạn phải ghi ký hiệu SC kèm theo số con được sinh ra. Ví dụ bạn có 1 con thì chỉ ghi SC, không thêm số, nếu sinh đôi thì ghi SC02. Trường hợp sinh 3 trở lên cũng áp dụng như vậy.

– Trường hợp nhận nuôi thì nhập mẫu C70A – HD vào ô phương thức giao nhận ký hiệu: NCN.

– Nếu người điền vào biểu mẫu là người chăm sóc yêu cầu trợ cấp chăm sóc trẻ em, hãy viết MC02.

– Trường hợp vì lý do nào đó mà mẹ không thể nuôi con sau khi sinh thì người cha được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dạy con, trường hợp này người lao động ghi MC01.

– Trường hợp người phụ nữ đã thực hiện các biện pháp như triệt sản, lắp vòng thì ghi các nội dung sau:

+ Đặt nhạc chuông: VOICE

+ Khử trùng: TS

Tuyển dụng: Công việc y tế

1.2.3. Cách ghi lại chế độ khôi phục và phục hồi trên C70A-HD

Làm thế nào để viết một mẫu C70A-HD?
Làm thế nào để viết một mẫu C70A-HD?

– Nếu người lao động phải phục hồi sức khỏe do ốm đau bình thường thì người lao động không phải ghi gì vào phần này, mặc định người nhận địa chỉ hiểu rằng bạn cần nghỉ ngơi và đồng ý. Trình duyệt cho phép bạn mất 5 ngày để khôi phục.

– Để khôi phục và phục hồi sau hoạt động, nhập ký hiệu: PT.

– Để khỏi bệnh do nguyên nhân lâu ngày ghi ký hiệu BDN vào phần này.

– Nếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp tại nhà, hãy bỏ qua, không cần thêm thông tin bên dưới. Tuy nhiên, nếu việc này được thực hiện trên cơ sở tập trung thì ghi: BDN / TT.

– Nên đăng ký phương pháp phục hồi sức khỏe sau khi sinh con như thế nào? Nếu người lao động chỉ sinh một con hoặc nạo, phá thai,… thì không ghi gì vào đây, để trống.

– Ngay sau khi mổ lấy thai ghi: PT.

Làm thế nào để hoàn thành Mẫu C70A-HD |
Làm thế nào để hoàn thành Mẫu C70A-HD |

– Việc đăng ký nuôi dưỡng sau khi sinh 2 con trở lên được thực hiện theo các quy định sau:

+ Nếu tự chăm sóc tại nhà thì chỉ cần ghi SC02

+ Đối với bảo dưỡng tập trung ghi SC02 / TT

+ Nếu đang phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật, ghi: PT / TT.

– Nếu bạn cần phục hồi sau khi tiếp xúc tai nạn tại nơi làm việc, hãy xác định tỷ lệ giảm. Trong trường hợp này, ghi cụ thể tỷ lệ phần trăm mất khả năng lao động và trường hợp phục hồi tại cơ sở tập trung thì ký hiệu TT.

Tôi đang tìm kiếm thêm thông tin: Cách tính chế độ phục hồi sau sinh cập nhật lần cuối

1.3. Điều kiện tính hưởng theo từng thời kỳ (cột 3)

Khi nói về các trường hợp cần điền vào biểu mẫu C70A – HD về thời gian, hãy chú ý hướng dẫn dưới đây:

– Con ốm: tại cột 3 ghi ngày, tháng, năm sinh của con theo giấy khai sinh.

– Ngày, tháng, năm sinh: cũng ghi ngày tháng năm sinh của trẻ.

– Thời gian tiếp nhận: vẫn ghi nội dung như cũ.

– Phục hồi sau khi sinh con, sau ốm đau: ghi rõ thời gian trở lại làm việc. Ví dụ: nếu bạn đã kết thúc thời gian nghỉ sinh và muốn trở lại làm việc vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, hãy nhập thời gian này vào cột 3 với chế độ này.

– Chữa bệnh sau tai nạn lao động: Ghi thời gian trên bảng giám định để bạn suy ra mức độ suy giảm trong công việc.

Hướng dẫn điền Mẫu C70A-HD
Hướng dẫn điền Mẫu C70A-HD

1.4. Hướng dẫn hoàn thành nội dung cột 4 phần 1

Cột 4 nhằm phản ánh thời gian cụ thể về thời gian nghỉ thực tế của người lao động.

– Nghỉ ốm: ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của trẻ cho đến hết thời gian nghỉ.

– Nhận con nuôi: ghi ngày tháng năm sinh của trẻ.

– Để phục hồi sức khỏe sau sinh, khỏi bệnh thì nhập thời gian bắt đầu nghỉ thực tế. Ví dụ: nếu bạn đã nghỉ thai sản và trở lại làm việc vào ngày 10 tháng 9 năm 2020, nhưng người sử dụng lao động cho phép bạn tiếp tục nghỉ từ ngày 15 tháng 9, hãy nhập ngày 15 tháng 9 năm 2020 vào cột này.

Xem thêm: Mô tả công việc của điều dưỡng viên và các vấn đề liên quan đến nghề

1.5. Cột 5 danh sách đề nghị được hưởng chế độ tiết kiệm như thế nào?

Trong cột 5, theo quy định của pháp luật, người lao động phải ghi ngày nghỉ thực tế cuối cùng. Yêu cầu này áp dụng trong các trường hợp sau

– Con ốm: tại cột 5 ghi thời gian của ngày nghỉ cuối cùng theo chế độ của con ốm. Ví dụ, nếu người lao động được phép nghỉ 7 ngày do con ốm từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2021, cột 5 sẽ là ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Làm thế nào để điền vào biểu mẫu c70a-hd?
Làm thế nào để điền vào biểu mẫu c70a-hd?

– Sinh con: tương tự như phương thức nêu trên, người lao động ghi thời điểm là ngày cuối cùng của chế độ thai sản. Ví dụ: thời gian nghỉ thai sản cho phép bạn nghỉ đến ngày 24 tháng 9 năm 2019, hãy nhập thời gian này vào cột 5.

– Nhận con nuôi: ghi lần cuối cùng trong chế độ mang thai và sinh con đối với trường hợp nhận con nuôi. Mục tương tự như một ca sinh.

– Các trường hợp khác như thu hồi, phục hồi cũng được ghi tương tự như đã nêu, kể cả việc chèn cột sau 5 ngày đi làm trở lại.

1.6. Hướng dẫn điền thông tin vào cột 6

Cột 6 hiển thị các ngày nghỉ thực tế trong thời hạn thanh toán được cung cấp.

Tải ngay: Quyết định tốt nhất về thời gian nghỉ thai sản!

2. Hướng dẫn ghi nội dung danh sách yêu cầu sửa số đã giải quyết.

Nội dung này được tạo ra dành cho những người lao động trước đây đã nhận được hóa đơn trợ cấp an sinh xã hội, nhưng do tính toán sai mức được hưởng hoặc các khoản trợ cấp bổ sung. v.v … khiến lợi ích bị ảnh hưởng và thay đổi. Do đó, nó cần được điều chỉnh phù hợp với các quy tắc trong phần thứ hai.

Vậy bạn điền mẫu C70A-HD này như thế nào? Xem hướng dẫn chi tiết bên dưới.

– Cột A, cột B và cột 1: ghi hướng dẫn tương tự như phần 1.

– Cột 2: Ghi kỳ, tháng quyết toán

– Cột 3: Hãy trình bày cụ thể những nội dung cần điều chỉnh, ví dụ cụ thể mức thù lao đã được điều chỉnh như thế nào?

– Cột C nêu lý do điều chỉnh mức hưởng. Ví dụ, lý do thay đổi nội dung tiền lương là gì? tăng lương, trả lương sai,…?

Nội dung của Mẫu C70a được viết như thế nào?
Nội dung của Mẫu C70a được viết như thế nào?

Cuối danh sách phải ghi đầy đủ xác nhận của người bình chọn và người đứng đầu cơ quan việc làm của mình. Trường hợp trong danh sách này có trường hợp hưởng chế độ phục hồi chức năng thì phải bổ sung xác nhận của người đại diện có đủ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp công đoàn.

Danh sách phải được lập thành khổ giấy A4 hoặc A3, nộp cho cơ quan BTXH nơi đơn vị đã đóng BHXH, gồm 1 bản sao và một bản điện tử, các giấy tờ liên quan đều tuân theo quy định của người sử dụng lao động. để biết thông tin trong danh sách.

Thông thường, chỉ sau 3 ngày kể từ khi nộp Mẫu C70A-HD, công ty sẽ gửi cho bạn danh sách các bài thuốc trợ cấp như phục hồi sức khỏe, giảm đau, chữa bệnh, sinh con, … bạn có thể tải Mẫu C70A-HD sau đây để hình dung. hình thành chi tiết và cấu trúc và áp dụng các phương pháp trên, tìm hiểu cách đáp ứng các yêu cầu của Mẫu C70A – HD Đảm bảo.

Tải ngay

Nói chung, mọi nhân viên cũng sẽ cần C70A – HD, vì bạn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Đọc bài viết trên rất quan trọng giúp bạn khai thác tối đa mẫu tài liệu này, cung cấp cho bạn những quyền lợi phù hợp với lợi ích của bạn.

Một trong những chế độ mà lao động nữ được hưởng là chế độ thai sản. Nhiều người chưa hiểu rõ các quy định liên quan đến chủ đề này nên chắc chắn có nhu cầu tìm hiểu các quy định liên quan đến phương pháp sinh con. Hãy khám phá nó trong bài viết dưới đây.

Thai kỳ

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 13317 & cateid = 113 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  17 IT Blogger Việt bạn không nên bỏ qua (updated) | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud