Các thủ thuật kết hợp hàm Vlookup và hàm IF trong Excel  | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bạn có thường sử dụng các hàm Vlookup trong Excel để tính toán không? Đây là những tính năng cơ bản và được sử dụng phổ biến nhất của Excel. Nếu bạn chưa quen với hàm VLOOKUP, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn.

Để thành thạo vi tính văn phòng, bạn không thể bỏ qua tính năng Vlookup, đây được cho là công cụ hữu hiệu để sắp xếp các thông tin quan trọng bằng công cụ Excel. Vậy làm cách nào để sử dụng Vlookup với hàm IF của Excel?

I. Khi nào thì sử dụng hàm VLOOKUP?

Để trả về các giá trị nhất định thông qua các giá trị khác, chúng tôi sử dụng hàm Vlookup trong Excel. Ví dụ: Sử dụng chức năng phân loại học sinh Giỏi, Khá, Trung bình, Kém….

Cách đơn giản và dễ dàng nhất để sử dụng Vlookup

Cách đơn giản và dễ dàng nhất để sử dụng Vlookup

Cách phân loại này khá giống với việc sử dụng hàm If trong Excel. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hàm IF trong Excel có quá nhiều điều kiện cần xem xét nên rất cồng kềnh. Sử dụng hàm Vlookup trong Excel hoặc hàm HLOOKUP sẽ giúp bạn dễ dàng hơn nhiều.

Công thức của hàm Vlookup trong Excel: = VLOOKUP (giá trị tìm kiếm, bảng_mảng, số_tính_của_mục_sản_xuất, phạm vi_ tìm kiếm)

Ở đó:

 • Lookup_value: là giá trị bạn cần tìm.
 • Table_array: là một bảng thông tin thứ cấp chứa các giá trị tìm kiếm và các giá trị cần chuyển đổi.
 • Col_index_num: là số cột để lấy dữ liệu trong bảng thông tin phụ mà bạn cần tìm kiếm.
 • Range_lookup: là một giá trị logic (TRUE = 1, FALSE = 0) có thể chỉ định số chính xác hoặc số tương đối của bảng giới hạn.

II. Phân biệt giữa HLOOKUP và VLOOKUP

Như bạn đã biết, cả hai hàm HLOOKUP và VLOOKUP trong Excel đều sử dụng để tìm kiếm một giá trị nhất định. Tuy nhiên, chúng khác nhau về cách thức hoạt động. Từ chữ cái đầu tiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra tên của hai chức năng khác nhau – “H” là ngang và “V” là dọc.

READ  Khám phá những phần mềm chuyển ảnh sang word hiệu quả | Nttworks.vn

Vì vậy, nếu bạn sử dụng hàm Vlookup để tìm giá trị theo cột trong dữ liệu bạn muốn tìm kiếm ở phía bên trái. Hàm HLOOKUP được sử dụng để tìm các giá trị trong một hàng. Nó tìm kiếm một giá trị trong hàng đầu tiên của bảng để trả về giá trị của hàng được chỉ định trong cùng một cột.

III. Hàm IF là gì?

Nếu hàm trong Excel còn được gọi là hàm có điều kiện (If: là một điều kiện, nếu)

Công dụng: là hàm dùng để tìm các giá trị phù hợp với điều kiện được chỉ định trong một chuỗi. Đây là một hàm cơ bản rất dễ sử dụng nếu giá trị chỉ cần đáp ứng một trong hai điều kiện cho trước, nếu đạt thì giá trị “TRUE” được hiển thị trong cú pháp, ngược lại không đạt. giá trị “FALSE” được hiển thị.

Cú pháp: = IF (logic_test, [value_if_true], [value_if_false])

Ở đó:

 • logic_test: điều kiện được đưa ra
 • value_if_true: Nếu điều kiện được đáp ứng, giá trị này được hiển thị
 • value_if_false: Nếu điều kiện không được đáp ứng, giá trị này được hiển thị

Để dễ hiểu hơn, bạn có thể viết như sau: = IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Nếu “điều kiện” được đáp ứng, hàm trả về “giá trị 1”, ngược lại “giá trị 2” được trả về.

IV. Hướng dẫn viết Vlookup với IF

  Hướng dẫn viết Vlookup với IF

Hướng dẫn viết Vlookup với IF

1. Sử dụng hàm IF với hàm Vlookup để so sánh các giá trị

Các yêu cầu cho vấn đề này là:

 • Nếu thu nhập của nhân viên khu vực miền Bắc> = 200.000.000 thì thưởng 10%, nếu không thưởng (lợi nhuận bằng không).
 • Nếu doanh thu của nhân viên Miền Trung> = 100.000.000 thì được thưởng (trả lại 15%), ngược lại bằng 0 sẽ được trả lại.
 • Nếu thu nhập của nhân viên khu vực phía Nam> = 220.000.000 thì được thưởng 10%, nếu không đạt thì không được thưởng (mức sinh lời bằng không).

Phân tích yêu cầu:

Thực hiện các thao tác với nhân viên đầu tiên, bạn phải sử dụng hàm IF của Excel để kiểm tra “thu nhập của nhân viên đó” với “thu nhập trong khu vực tương ứng của bảng thưởng”, sau đó nếu điều kiện của hàm if là đúng thì trả về ô thưởng % (trong cột 3 của bảng tiền thưởng), nếu không thì trả về “0”.

READ  Phần mềm là gì và cách phân loại phần mềm cơ bản | Nttworks.vn

Để áp dụng hàm IF cho Excel, hãy sử dụng hàm Vlookup để tìm “thu nhập vùng tương ứng từ bảng thưởng”, sau đó trả về thu nhập (cột 2) rồi so sánh với thu nhập của nhân viên. hạt.

Để trả về hộp tiền thưởng% là cột 3 của bảng tiền thưởng, bạn phải thực hiện cùng một hàm Vlookup trên hàm IF, nhưng cột trả về cách sử dụng hàm Vlookup là cột 3.

Hay lam:

Bước 1: Chọn ô đầu tiên trong cột% Tiền thưởng và nhập một hàm:

= IF (D6> = VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 2; 0); VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 3; 0); “0 “)

Trong chức năng:

 • D6 là ô chứa thu nhập của nhân viên đầu tiên.
 • VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 2; 0), hàm vlookup này tìm kiếm ô C6 (vùng nhân viên đầu tiên) trong cột vùng của bảng tiền thưởng (C17: E20) và trả về một cột số 2 (doanh thu) trong bảng tiền thưởng
 • VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 3; 0) trả về số% tiền thưởng (cột 3) trong bảng Tiền thưởng nếu hàm IF là true.
 • “0” được trả về nếu điều kiện hàm IF không chính xác và nhân viên không được thưởng.

Ghi chú. Nếu bạn muốn sao chép công thức cho những nhân viên sau, bạn phải cố định vị trí trong bảng tiền thưởng C17: E20. Để tìm vị trí yêu cầu: kéo khu vực bàn thưởng C17: E20 → nhấn phím F4 → xuất hiện biểu tượng cố định $ C $ 17: $ E $ 20

Bước 2: Nhấn Enter, kết quả hiển thị ngay lập tức

Ví dụ là nhân viên đầu tiên tại Khu vực Miền Bắc nhưng doanh thu dưới 200.000.000 nên không được thưởng và kết quả trả về là 0.

Bước 3: Sao chép công thức hàm sang các ô khác để nhận phần trăm thưởng

2. Sử dụng IF để nắm bắt lỗi Vlookup

Chúng tôi đã thấy rằng công thức trong ô E2 cho kết quả lỗi. Vì không có giá trị trong nội dung của ô D2, tức là Lookup_Value không có nội dung, nó trả về # N / A

Để khắc phục lỗi này, chúng ta có thể sử dụng kết hợp IF như sau: = IF (D2 = “,”, “, VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ B $ 7,2,0))

 • Nếu ô D2 (giá trị tìm kiếm của hàm vlookup) trống, nó trống
 • Nếu ô D2 không trống, làm cách nào để sử dụng Vlookup?
READ  Hướng dẫn cách xóa chữ trong file pdf cực nhanh và dễ dàng | Nttworks.vn

3. Sử dụng IF để điều chỉnh vị trí của cột tham chiếu Vlookup

Trong ví dụ này, khi bạn thay đổi một điều kiện trong ô E1, chúng tôi muốn tính đến kết quả của hàm Vlookup trong phần mềm Excel đáp ứng điều kiện đó.

 • Nếu E1 là tổng của
 • Giới tính cột: Cột 3

Kết hợp hàm IF như sau: = IF (D2 = “,” “, VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ C $ 7, IF (E1 =” Sum “, 2,3), 0))

Không giống như Ví dụ 1, đã sử dụng hàm Vlookup, chúng ta cần mở rộng bảng tham chiếu ở đây để bao gồm cột C.

A. Kết hợp hàm VLOOKUP và IF để trả về TRUE / FALSE hoặc 1 và 0

Ví dụ: Giả sử bạn có một danh sách các mặt hàng trong kho và số lượng của các mặt hàng đó, sau đó nếu bạn muốn phân tích đơn giản bằng cách điền vào dòng 0 tương ứng, đó là “hết hàng”. các dòng, điền vào dòng tương ứng số lượng lớn hơn 0, nếu “còn hàng” thì ta có thể viết cách sử dụng hàm Vlookup với hàm IF như sau:

Cách kết hợp hàm VLOOKUP và IF để trả về TRUE / FALSE

Cách kết hợp hàm VLOOKUP và IF để trả về TRUE / FALSE

Công thức trên để tìm kiếm số lượng sản phẩm nho và so sánh kết quả của nó nếu nó lớn hơn 0 trả về hàm IF thành “Còn hàng”, nếu không thì kết quả là “Hết hàng”.

1. Sử dụng kết hợp hàm Vlookup và hàm IF để tính toán theo điều kiện

Ví dụ: Giả sử bạn lãnh đạo một đội bán hàng, cơ cấu hoa hồng của nhân viên kinh doanh của công ty rất đơn giản: nếu thu nhập> 200 thì hoa hồng là 10% thu nhập, nếu thu nhập nào hưởng hoa hồng là 5% thu nhập đó. . Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách tích hợp hàm IF và hàm Vlookup

2. Xử lý lỗi #NA nếu hàm VLOOKUP không tìm thấy giá trị trong bảng

Nếu không tìm thấy giá trị tìm kiếm khi sử dụng hàm Vlookup, thì lỗi # N / A sẽ được trả về. Để cung cấp nhiều thông điệp có ý nghĩa hơn cho người dùng, chúng tôi kết hợp hàm VLOOKUP và IFNA có thể xử lý lỗi # N / A, đưa ra giá trị thay thế sau: = IFNA (value, value_if_)

 • Tham số giá trị có thể là một công thức Excel, một số, một địa chỉ ô
 • Tham số value_if_na là giá trị trả về cho lỗi # N / A

SEST. Để kết luận

Bài viết trên cung cấp những thông tin cơ bản về tính năng VLOOKUP và cách kết hợp hai tính năng để giải quyết một số vấn đề với phần mềm Excel. Để làm tốt việc kết hợp các hàm, trước hết phải hiểu logic của vấn đề, sau đó xác định cách sử dụng hàm nào và đặt dãy các hàm ở đâu. Hy vọng rằng bạn có thể thực hiện Vlookup thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud