Bật mí công thức hàm đếm ngày trong Excel dễ sử dụng nhất | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Hàm ngày tháng trong Excel không còn quá xa lạ với dân văn phòng. Nhờ việc sử dụng nó, việc xử lý dữ liệu ngày tháng không còn là trở ngại nữa. Cùng tham khảo tính năng đếm ngày trong bài viết tiếp theo nhé!

Chúng ta sẽ tìm hiểu từ bài viết này hàm ngày trong Excel. Có nhiều phiên bản Microsoft Excel cơ bản Thủ thuật Excel để xử lý thời gian cho phép dữ liệu được đánh dấu trong thời gian rất nhanh chóng. Tuy nhiên, có rất nhiều tính năng rất hữu ích mà bạn có thể không biết trong quá trình học Excel | và hiếm khi được sử dụng, vì vậy bài viết về Hàm ngày chính trong Excel Phần này 123job.vn tổng hợp lại để bạn dễ dàng tìm hiểu hơn.

I. Cách cộng và trừ ngày, tháng và năm trong Excel

1. Cách trừ ngày tháng trong Excel

Ví dụ 1. Trừ ngày trực tiếp

Như bạn có thể biết, Microsoft Excel về cơ bản ghi lại mỗi ngày dưới dạng một số sê-ri duy nhất bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 1900, với một đại diện cụ thể. Vì vậy, nếu bạn trừ chúng bằng một thủ thuật Excel, thì phép tính sẽ được thực hiện theo số học bình thường:

READ  Kỹ thuật cơ điện tử | Nttworks.vn

= B2-A2

Ví dụ 2. Trừ ngày bằng hàm DATEDIF

Khi đang làm việc để học Kiến thức cơ bản về Excel | nếu công thức trên có vẻ quá đơn giản, bạn có thể đạt được kết quả tương tự hàm ngày trong Excelhàm DATEDIF:

= DATEDIF (A2, B2, “d”)

Hình sau cho thấy cả hai Mẹo Excel cơ bản trên hết, các kết quả giống hệt nhau được trả về, ngoại trừ dòng 4. Ở đây chúng ta thấy hàm ngày trong Excelhàm DATEDIF mặt sau Lỗi #NUM.

Điều này được hiểu là nếu bạn trừ ngày thấp hơn (ngày 1 tháng 5 năm 2015) cho ngày lớn hơn (ngày 6 tháng 5 năm 2015), Mẹo Excel cơ bản trả về một số âm (-5). Nhưng một cú pháp cụ thể hàm ngày tháng Excel DATEDIF không cho phép ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc, và do đó trả về lỗi.

Cách trừ ngày trong ExcelCách trừ ngày trong Excel

2. Cách trừ hoặc cộng số ngày khi học Excel

Ví dụ 1. Cách thêm ngày vào một ngày trong Excel

Công thức hàm ngày trong Excel chung để thêm một số ngày cụ thể vào ngày như sau:

= Ngày + N ngày

Có một số cách để nhập ngày trực tiếp:

  • Ví dụ: dưới dạng tham chiếu ô: = A2 + 10
  • Sử dụng hàm ngày trong ExcelHàm DATE (năm, tháng, ngày)ví dụ: = DATE (2015, 5, 6) + 10
  • Kết quả là, một hàm ngày trong Excel khác. Ví dụ: khi học Excel |để thêm số ngày vào ngày hiện tại, hãy sử dụng thủ thuật Excel với hàm TODAY (): = TODAY () + 10

Hình sau minh họa các công thức cụ thể trên.

hình minh họahình minh họa

Ghi chú. Kết quả của các công thức Excel cơ bản ở trên là các số thứ tự biểu thị ngày tháng. Để hiển thị thông tin này hàm ngày trong Excel chọn (các) ô làm ngày bằng cách giữ Ctrl + 1 để mở hộp thoại Định dạng Ô. Trên tab Số, hãy chọn Ngày từ danh sách Thể loại, sau đó chọn định dạng ngày cụ thể mà bạn muốn.

Ví dụ 2. Trừ ngày cho một ngày bằng Hàm ngày chính trong Excel

Để trừ số ngày của một ngày nhất định, bạn phải thực hiện lại phép toán số học thông thường. Sự khác biệt duy nhất so với ví dụ trước là bạn chuyển sang gõ dấu trừ thay vì dấu cộng.

= Ngày – N ngày

Dưới đây là một số công thức và ví dụ khá cụ thể:

= A2–10

= DATE (2015, 5, 6) – 10

= TODAY () – 10

Trừ các ngày khỏi ngày bằng tính năng đếm ngày cơ bản của ExcelTrừ các ngày cho một ngày bằng Hàm ngày chính trong Excel

3. Cách thực hiện phép trừ hoặc cộng các năm cho đến nay trong Excel cơ bản

Thủ thuật ExcelThêm một năm vào một ngày trong Excel cũng giống như thêm một tháng. Bạn đang sử dụng lại hàm ngày trong Excel Hàm DATE (năm, tháng, ngày)nhưng lần này bạn chỉ định thêm bao nhiêu năm nữa mà bạn muốn:

READ  Tham vọng là gì? Tham vọng trong cuộc sống là tốt hay xấu? | Nttworks.vn

= DATE (NĂM + N năm, THÁNG, NGÀY)

Trong bảng tính Excel, các công thức cho hàm liệt kê Excel có thể giống như sau:

Để thêm dữ liệu hàng năm vào một ngày Excel, hãy làm theo các bước sau:

= DATE (YEAR (A2) + 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Để trừ các năm khỏi trong khi học Excel |:

= DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Nếu bạn nhập số năm trong Excel để cộng (số dương) hoặc trừ (số âm) một ô trong Excel, rồi tham chiếu ô đó hàm ngày trong ExcelHàm DATEbạn có thể lấy công thức chung:

Công thức chungCông thức chung

II. Hàm DATEDIF tính toán khoảng thời gian giữa hai mốc thời gian

Hàm DATEDIF tính toán khoảng thời gian giữa hai mốc thời gianHàm DATEDIF tính toán khoảng thời gian giữa hai mốc thời gian

1. Tính số giờ giữa hai chương trình Excel chính

Để tính số giờ giữa hai thời điểm này, chúng tôi sử dụng một công thức khác với hàm ngày trong Excel sau:

= INT ((B2-A2) * 24)

và chúng tôi nhận được kết quả cuối cùng 42988

hoặc

= NGÀY (ABS (B2-A2)) * 24 * 60 + GIỜ (ABS (B2-A2))

2. Tính gấp đôi số phút trong chương trình Excel chính

Chúng tôi sử dụng một công thức khác với mẹo để tính số phút giữa hai thời điểm này hàm ngày trong Excel sau:

= INT ((B2-A2) * 24 * 60)

và bạn nhận được kết quả của hàm là 2579334

Hoặc

= NGÀY (ABS (B2-A2)) * 24 * 60 + GIỜ (ABS (B2-A2)) * 60 + PHÚT (ABS (B2-A2))

3. Tính số giờ và giây giữa chương trình Excel chính

Để tính số giây giữa hai thời điểm trên, chúng tôi sử dụng công thức sau trong Excel để đếm giây:

= INT ((B2-A2) * 24 * 60 * 60)

và bạn nhận được kết quả 154760085

4. Tính số năm giữa hai ngày trong chương trình chính Excel

Để tính số năm giữa hai khoảng thời gian này, chúng ta có thể sử dụng công thức sau cho hàm đếm ngày:

= DATEDIF (A2; B2 “y”)

và bạn nhận được điểm cuối cùng là 4

5. Tính số tháng giữa hai ngày trong chương trình Excel chính

Chúng tôi sử dụng công thức để tính số tháng giữa hai thời điểm này hàm ngày trong Excel sau:

= DATEDIF (A2; B2 “m”)

và bạn nhận được kết quả là 58

6. Tính số ngày giữa hai ngày trong chương trình Excel chính

Để tính số ngày giữa hai thời điểm này học Excel | chúng tôi sử dụng hàm ngày tháng trong Excel dateif với công thức sau:

READ  5 lý do nên học ngành Quản trị nhà hàng khách sạn. | Nttworks.vn

= DATEDIF (A2, B2 “d”)

và chúng tôi nhận được 1791

7. Tính toàn bộ khoảng thời gian theo năm, tháng, giờ, phút, giây hai lần trong chương trình Excel chính

Chúng tôi sử dụng công thức hàm ngày tháng trong Excel dateif trình diễn:

= DATEDIF (A2, B2, “y”) & “năm” & DATEDIF (A2, B2 “ym”) & “tháng” & DATEDIF (A2, B2, “md”) & “ngày” & TEXT (B2 -A2) hh “) &” giờ “& TEXT (B2-A2” mm “) &” phút “& TEXT (B2-A2,” ss “) &” giây “

Và cuối cùng, đạt được kết quả mong muốn:

4 năm, 10 tháng, 26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

8. Sử dụng chức năng TEXT để định dạng thời gian

Cú pháp của Hàm TEXT Trình hướng dẫn Excel trông giống như sau:

= TEXT (,)

III. Các hàm ngày và giờ trong Excel

1. Năm, tháng, ngày hoạt động

Cú pháp:

= YEAR (serial_number)

= MONTHS (serial_number)

= DAY (serial_number)

Trong đó: Số sê-ri là một số đại diện cho một ngày cụ thể trong Excel.

2. Hàm ngày tháng

Định dạng kết quả trả về hàm ngày trong Excel DATE phụ thuộc vào định dạng cụ thể mà bạn đã nhập. Ví dụ bạn nhập ngày, bạn nhập ngày – tháng – năm thì kết quả là ngày – tháng – năm. Ngược lại, nếu bạn nhập tháng-ngày-năm vào hộp dữ liệu, nó sẽ trả về tháng-ngày-năm.

Cú pháp:

= DATE (năm, tháng, ngày)

3. Chức năng ngày và giờ hiện tại

Hàm ngày và giờ hiện tại trong Excel là hàm ngày trong Excel Trả về ngày, giờ, phút và giây hiện tại. Giả sử bạn nhập 15:30:30 thì kết quả cuối cùng là 15:30:30.

Cú pháp:

= Bây giờ ()

4. Chức năng giờ, phút, giây

Các hàm ngày trong Excelbộ đếm thời gian Excel này được sử dụng để lấy giờ, phút và phần thứ hai của một giá trị thời gian cố định.

Cú pháp:

= HOUR (serial_number)

= MINUT (serial_number)

= OTHER (serial_number)

5. Chức năng thời gian

Bạn có thể sử dụng hàm TIME để thêm số giờ, phút và giây vào biểu thức thời gian trong Excel.

Cú pháp:

= TIME (HOUR, MINUTE, SECOND)

IV. Cách tách các cột ngày, tháng và năm thành ba cột khác nhau trong Excel

1. Chia Ngày, Tháng, Năm trong Excel thành ba cột riêng biệt trong Excel

Bước 1:

Hãy nhập ngày vào bảng tính Excel. Để chia ngày thành các cột riêng biệt với nhau hàm ngày trong Excel Trong ô C2, trong cột Ngày, hãy nhập công thức = NGÀY (B2), rồi nhấn Enter.

Chia Ngày, Tháng, Năm trong Excel thành ba cột riêng biệt trong ExcelChia Ngày, Tháng, Năm trong Excel thành ba cột riêng biệt trong Excel

Sau đó, chúng tôi nhận được kết quả được phân bổ cho ngày. Để xem tất cả kết quả, hãy kéo kết quả từ ô đầu tiên xuống các ô còn lại trong cột Ngày.

kết quảKết quả

Bước 2:

Trong cột Tháng, nhập công thức trực tiếp hàm ngày trong Excel = MONTHS (B2) và nhấn Enter để tiếp tục điền công thức.

Bước 2Bước 2

Lấy kết quả ở ô đầu tiên và tiếp tục kéo xuống các ô còn lại để hiển thị cột Trăng tròn.

kết quảKết quả

Bước 3:

Tiếp theo, trong cột đầu tiên của cột Năm của trang tính này, hãy nhập công thức = YEAR (B2) và nhấn Enter để bắt đầu.

Bước 3Bước 3

Và kết quả cuối cùng cũng được phân tách bằng cột Năm, như hình minh họa.

kết quả cuối cùngKết quả cuối cùng

2. Chuyển đổi số ngày, tháng, năm sang Excel

Bước 1:

Trong hộp mà bạn muốn chuyển đổi ngày, tháng và năm từ số thành số, hãy nhập công thức = “ngày” & NGÀY (B2) & “tháng” & THÁNG (B2) & “năm” & NĂM (B2), rồi nhấn Enter.

Bước 2:

Kết quả cuối cùng của công thức hàm ngày trong Excel Chúng tôi nhận được một chuỗi ngày bằng chữ, như hình dưới đây.

Chuyển đổi số ngày, tháng, năm sang ExcelChuyển đổi số ngày, tháng, năm sang Excel

V. Kết luận

Hoạt động học Excel | bởi vì hàm ngày trong Excel nó không thực sự khó đối với người dùng, bạn chỉ cần dành thời gian để có được chúng. Bên cạnh đó, chúng tôi kết hợp hàm ngày trong Excel cùng với nhau Thủ thuật Excel khác để làm cho nó thoải mái hơn trong quá trình làm việc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud