Báo cáo tài chính là gì? 5 Loại báo cáo tài chính cơ bản học viên kế toán cần biết | Nttworks.vn

Kiến Thức Việc Làm 0 lượt xem

Báo cáo tài chính là một khái niệm rất quen thuộc trong lĩnh vực kế toán. Tuy nhiên, bạn không phải là người mới trường kế toán cũng biết và giải thích “Báo cáo tài chính là gì?”. Trong bài chia sẻ dưới đây Tuyencongnhan.vn sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Báo cáo tài chính là gì?

Bạn có biết “Báo cáo tài chính là gì không?”

► Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là tài liệu cung cấp thông tin kinh tế dưới dạng số liệu và bảng thống kê phản ánh hoạt động kinh doanh của một đơn vị. Hệ thống báo cáo tài chính là một tập hợp các báo cáo tài chính trình bày thông tin về tình hình tài chính của đơn vị trong kỳ; là nguồn thông tin tham khảo vô cùng quan trọng cho các nhà quản lý khi ra quyết định đầu tư kinh doanh.

► 5 loại báo cáo tài chính cơ bản sinh viên cần biết

Khi tôi hiểu Báo cáo tài chính là gì?? Bạn cần biết báo cáo tài chính gồm những loại nào.

– Báo cáo kinh doanh

Tài khoản kinh tế chuyển đi phản ánh tình hình tài chính của một tổ chức hoặc công ty trong một khoảng thời gian: một tháng, một quý, một năm. Nội dung của loại báo cáo tài chính này bao gồm các thông tin về thu nhập hoạt động (sản phẩm, dịch vụ), chi phí, lợi nhuận – kết quả hoạt động so với kỳ tương ứng của năm trước. Thông qua thông tin có trong báo cáo thu nhập này, người quản lý đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty.

READ  Take Away Là Gì? Vì Sao Mô Hình Café Take Away Trở Thành Trào Lưu? | Nttworks.vn

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

– Báo cáo vốn chủ sở hữu

Báo cáo vốn chủ sở hữu phản ánh sự thay đổi hoặc biến động về vốn chủ sở hữu – cổ đông (lợi ích sở hữu đối với tài sản) trong một khoảng thời gian. Thời điểm lập báo cáo vốn chủ sở hữu cũng giống như thời điểm lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo này chứa dữ liệu về:

  • Vốn chủ sở hữu đầu kỳ
  • Vốn chủ sở hữu bổ sung từ các khoản đầu tư bổ sung hoặc lợi nhuận thu được.
  • Vốn chủ sở hữu giảm do các cổ đông rút vốn hoặc chịu lỗ do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.
  • Vốn chủ sở hữu cuối kỳ.

– Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán đã được lập để trình bày thông tin chung về tình hình tài chính của một đơn vị bao gồm các yếu tố sau: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Nội dung này tuân theo các chuẩn mực – chế độ tài chính kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính là gì?

Bảng cân đối mẫu

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Loại báo cáo này chứa thông tin về: gây quỹ – việc sử dụng tiền của một tổ chức hoặc công ty. Tóm lại, báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các luồng tiền vào – ra, số dư tiền đầu kỳ. Dòng tiền vào và ra có thể đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư – hoạt động tài chính. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ rất quan trọng đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vì nó cho thấy khả năng tạo ra tiền – cách thức sử dụng tiền – nhu cầu về tiền – khả năng thanh toán các khoản nợ, từ đó đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với tình hình tài chính của đơn vị để điều chỉnh và đáp ứng một cách kịp thời.

– Ghi nhận vào báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo bổ sung giải thích các thông tin được trình bày hoặc không được khai báo trong các báo cáo tài chính khác. Ngoài thông tin về tình hình tài chính, các yếu tố và vấn đề ảnh hưởng đến sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ có thể được đề cập trong thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là gì?)

Thuyết minh báo cáo tài chính bổ sung cho các báo cáo tài chính khác

Với những thông tin chia sẻ trong bài, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các bạn sinh viên kế toán hiểu được “Báo cáo tài chính là gì? như các loại báo cáo tài chính điều chính cần áp dụng trong quá trình học và làm chính thức sau đó.

Prl. Nhân viên

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud