Báo cáo kết quả kinh doanh và những chỉ tiêu cần lưu ý của báo cáo | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Báo cáo thu nhập là gì? Ý nghĩa của báo cáo thu nhập là gì? Lưu ý về các Điều khoản của Báo cáo Kinh doanh. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả những thông tin hữu ích nhất về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong kinh doanh, chúng ta thường nghe đến mẫu báo cáo kết quả kinh doanh dành cho cấp trên của doanh nghiệp. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc mẫu báo cáo thu nhập doanh nghiệp là gì chưa? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất về mẫu báo cáo thu nhập của công ty bạn.

I. BÁO CÁO KINH DOANH LÀ GÌ?

Báo cáo thu nhập là gì?

Báo cáo thu nhập là gì?

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một mẫu báo cáo tài chính tổng hợp thể hiện tình trạng chung của một công ty và kết quả hoạt động của các hoạt động kinh doanh nhất định. Thông qua các mẫu báo cáo thu nhập, các sếp thấy được lợi nhuận, nguồn đầu tư dự án, hoạt động kinh doanh và hiện trạng của công ty.

Phương pháp xác định kết quả hoạt động thường được tính theo cân đối giữa thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động theo công thức sau:

  • Tổng thu nhập ròng = tổng chi phí + tổng lợi nhuận
  • Doanh thu thuần = Doanh số – Các khoản giảm trừ
  • Các khoản giảm trừ = chiết khấu + giảm giá + hoàn tiền + thuế

II. CẤU TRÚC BÁO CÁO VÀ CÁC CHỈ SỐ

mục tiêu của báo cáo thu nhập

Các chỉ số báo cáo thu nhập

1. Hoạt động kinh doanh chính

Trong kinh doanh, hoạt động kinh doanh thường được thể hiện qua ba tiêu chí rõ ràng sau:

READ  Phân Biệt Senior, Junior, Internship Và Fresher Trong Doanh Nghiệp | Nttworks.vn

– Thu nhập ròng và doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: đây là nguồn thu nhập chính của công ty sau khi đã trừ mọi chi phí. Đây thường là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

Giá vốn của hàng hoá là chi phí sản xuất hàng hoá và dịch vụ.

– lợi nhuận gộp trên doanh số bán hàng

2. Hoạt động tài chính

Hiện tại, báo cáo tài chính của các công ty được trình bày trên cơ sở hai tiêu chí:
– Thu nhập tài chính từ các nguồn như lãi tiền gửi, lãi đầu tư, …
– Chi phí tài chính bao gồm chi phí lãi vay, lỗ tỷ giá hối đoái, …

3. Các hoạt động khác

Các hoạt động khác bao gồm các hoạt động không phải là một phần của hoạt động kinh doanh chính và hoạt động tài chính và thường chiếm một tỷ lệ rất nhỏ

– Thu lãi thanh lý, bồi thường hợp đồng, …
– Các khoản chi khác như thanh lý lỗ, nhượng bán tài sản, …
– Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác

4. Lợi nhuận

Trong trường hợp lợi nhuận, điều này bao gồm lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận trước thuế bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác. Lợi nhuận sau thuế bao gồm lợi nhuận trước thuế trừ thuế

5. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả

Để phân tích một mẫu báo cáo thu nhập hiệu quả, chúng ta cần làm theo các bước sau.

Bước 1: Theo dõi doanh thu và chi phí riêng biệt để bạn có thể dễ dàng kiểm soát hoạt động kinh doanh của mình.
Bước 2: Tính tỷ trọng của từng nguồn thu trong tổng doanh thu, tỷ trọng của chi phí trong tổng chi phí
Bước 3: Theo dõi các thay đổi của bạn và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào

III. BÁO CÁO THU NHẬP CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Như đã nói, mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp chúng ta nắm bắt được tình hình kinh doanh của công ty, theo dõi được lợi nhuận, thu nhập, chi phí đầu tư tài chính vào hoạt động kinh doanh của công ty. Nghiệp chướng. Thông qua mẫu báo cáo kết quả kinh doanh, mọi người có thể đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và dự đoán tương lai của công ty.

READ  Mẫu Thuyết Trình Sống Thử file Powerpoint | Nttworks.vn

Báo cáo kết quả kinh doanh cũng cho thấy mối quan hệ giữa công ty và hoạt động kinh doanh của công ty. Một công ty muốn đứng vững cần có những mối quan hệ và nguồn vốn đầu tư vào trang thiết bị sản xuất của công ty. Nếu máy móc hiện đại và tình hình kinh doanh hiệu quả, các công ty sẽ nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh. Mẫu báo cáo thu nhập của công ty sau đó theo dõi lợi nhuận của công ty hoặc của công ty.

Ngoài ra, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh còn đánh giá mức độ đóng góp của công ty cho xã hội, ví dụ như sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tạo việc làm cho người lao động, …

IV. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ VẬN HÀNH

Trong mẫu báo cáo thu nhập thường có nhiều mục, vì vậy người đọc cần tìm hiểu rõ ràng các mục để nắm được mẫu báo cáo thu nhập.

– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là giá trị sản phẩm, dịch vụ đã bán cho khách hàng, cách tính doanh thu bán hàng đòi hỏi độ chính xác cao.
– Các khoản giảm trừ doanh thu: bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá, thuế xuất khẩu, …
– Thu nhập ròng: thu nhập mà công ty thực sự được hưởng
Giá vốn hàng bán: là chi phí trực tiếp cho việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của công ty.
– Lợi nhuận gộp: Lợi nhuận sau khi trừ giá vốn vào doanh thu thuần
– Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: bao gồm chi phí vận chuyển, quảng cáo, … là những khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính: Là các nguồn phí liên quan đến việc huy động vốn của công ty
– Chi phí thuế TNDN: là số thuế đã nộp trong kỳ
– Lợi nhuận trước và sau thuế: lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp
– Lãi cơ bản trên cổ phiếu: là lãi tính trên lợi nhuận sau thuế chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

READ  Biên tập viên là gì? Học ở đâu để làm biên tập viên? | Nttworks.vn

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH ACUTE

hệ số báo cáo thu nhập

Hệ số báo cáo thu nhập

1. Biên lợi nhuận

Biên lợi nhuận bao gồm:

– Tỷ suất lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau thuế / thu nhập ròng và tỷ suất lợi nhuận gộp là lợi nhuận gộp / thu nhập ròng, giúp thể hiện mức lợi nhuận tính trên doanh thu thuần của từng sản phẩm, dịch vụ.

– Tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh là lợi nhuận trước thuế và lãi vay / doanh thu thuần là tỷ số thể hiện khả năng sinh lời ròng của công ty.

– Biên EBITDA: lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao / Thu nhập ròng

2. Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất sinh lợi của tài sản thể hiện mức độ lợi nhuận trên mỗi đơn vị tài sản của công ty
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thể hiện tỷ suất sinh lợi trên mỗi đơn vị vốn chủ sở hữu trong một công ty.

SEST. DỮ LIỆU CHỦ YẾU NHẤT CỦA MẪU BÁO CÁO CÔNG TY

Báo cáo kết quả kinh doanh chung nhất

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn

Tùy từng công ty mà ở đâu cũng có những mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phù hợp. Mẫu báo cáo thu nhập thường được trình bày ngắn gọn, đẹp mắt và dễ hiểu.

Đối với mẫu báo cáo thu nhập của một công ty, nó chứa các yếu tố chính sau:

– Phần mở đầu của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh có tên công ty, địa chỉ, thời điểm nộp số liệu, …
– Phần nội dung được coi là phần quan trọng nhất của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh, là phần chứa các số liệu thống kê về hoạt động kinh doanh, như nguồn đầu tư, các khoản thu nhập, … Đây là phần mà người đọc thấy được chính xác về hoạt động kinh doanh của công ty. các kết quả. kinh doanh, vì vậy nó đòi hỏi độ chính xác cao.

VII. PHẦN KẾT LUẬN

Như vậy qua bài viết trên bạn đã hiểu báo cáo thu nhập là gì, ý nghĩa và một số lưu ý về mẫu báo cáo thu nhập. Hi vọng bài viết sẽ mang lại một số điều thú vị cho những người bán hàng muốn tìm hiểu về mẫu báo cáo kết quả kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud