Bảng thống kê thép bằng Excel | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bảng thống kê thép trên Excel chi tiết và dễ sử dụng giúp bạn tính toán lượng thép cần thiết cho một công trình xây dựng. File thống kê thép Excel miễn phí của tác giả Sơn Đoàn gồm các trang sau:

Thống kê thép File Excel gồm các cột: điểm dừng, cấu kiện, số lượng, kích thước hình dạng (hơn 200 kích thước thép hình), đường kính, số lượng thanh / CK, số lượng CK, tổng số thanh, kích thước chiều dài 1 thanh, tổng chiều dài, cụ thể trọng lực, trọng lượng, chiều dài tối thiểu (mm).

Hình ảnh file Excel thống kê thép

Hình ảnh Tệp Excel thống kê thép

File Excel TH thép chứa: dừng, đường kính thép, chiều dài, trọng lượng, số lượng thanh

Hình ảnh của một tệp Excel

Hình ảnh Tệp Excel

File Excel dữ liệu cắt thép theo điểm dừng: Số TKT, đường kính, tổng số thanh, chiều dài 1 thanh, chiều dài thanh lẻ, chiều dài tối thiểu.

Hình ảnh tệp Excel với dữ liệu cắt thép theo điểm dừng

Hình ảnh Dữ liệu cắt thép Tệp Excel theo điểm dừng

Khối lượng thép tấm còn lại: đường kính, tổng số thanh, chiều dài 1 thanh

Hình ảnh lá thép dư

Hình ảnh Lượng thép dư trong các tấm

Thép tấm có đường kính 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, bao gồm các cột: chiều dài thanh, chiều dài dư, chiều dài phế liệu, tỷ lệ còn lại, tỷ lệ phế liệu, chiều dài ước tính của phế liệu, số lượng, chiều dài thanh , tuổi thọ, chiều dài dư, số lượng theo bảng TKT, số lượng nguyên thanh, tổng số thanh (CK), chiều dài 1 thanh (mm), chiều dài tối thiểu (mm)), số lượng thanh cắt tối đa, …

READ  Teamwork là gì? Vì sao teamwork quan trọng? Kỹ năng teamwork hiệu quả | Nttworks.vn

Hình ảnh của một tấm thép có đường kính

Hình ảnh Đường kính thép tấm

Sau khi cắt tấm dư gồm các cột: hình cắt, đường kính, chiều dài 1 thanh

Hình ảnh dư lượng trang sau khi cắt

Hình ảnh Bã lá sau khi cắt

Sơ đồ cắt thép gồm các cột: số hiệu thép, chiều dài, đoạn cắt, đoạn dư, công dụng

Xem trang sơ đồ mặt cắt thép

Hình ảnh Sơ đồ cắt thép tấm

>>> Xem thêm các file Excel tính thép khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud