Bảng thanh toán tiền lương cập nhật mới nhất | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Kiểm toán kế toán

1. Bảng lương và các thông tin liên quan

1.1. Khái niệm bảng lương, bạn biết không?

Theo Thông tư 200, Mẫu 02-LĐTL nêu rõ: căn cứ vào bảng thanh toán lương, các chứng từ công ty sử dụng để trả lương, thanh toán tiền thưởngủng hộ, thang lương làm thêm giờ những gì nhân viên nhận được. Đồng thời, bảng thanh toán tiền lương còn là cơ sở để kiểm soát việc trả lương cho người lao động làm việc trong công ty, là cơ sở để thống kê lao động tiền lương.

1.2. Các mẫu bảng lương phổ biến

Hiện nay, các tổ chức, công ty có thể sử dụng loại mẫu biên lai kế toán này hoặc mẫu kế toán tự thiết kế dựa trên các tính năng của hệ thống bảng lương để làm hướng dẫn dựa trên các thông tin quy định về bảng lương. các công ty. Tuy nhiên, cũng cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản về nội dung và thông tin cung cấp theo quy định của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn của Bộ luật này. Nói một cách đơn giản, các tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng các mẫu bảng tính lương của riêng mình hoặc sử dụng các mẫu thông tư 133 hoặc thông tư 200, tùy theo mức độ phù hợp với từng đơn vị.

Timviec365.vn giới thiệu đến bạn mẫu số tham khảo: Bảng tính lương. Tất cả những gì bạn phải làm là tải xuống và sử dụng nó bằng cách nhấp vào hộp tải xuống bên dưới.

Bảng tính lương mẫu tt133

Mẫu 02 -LĐT ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC của Bộ Tài chính

Bảng thanh toán lương mẫu tt200

Mẫu theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22.12.2014

>> Tải về các bảng lương phổ biến nhất tại đây !!

1.3. Bạn đã biết cách viết bảng lương chưa?

Bảng tính lương là cơ sở, là tài liệu quan trọng để biên soạn bảng tính lương cho các công ty. Phương pháp lập bảng thanh toán lương thường được quy định như sau:

Cột A, B: Ghi số thứ tự của nhân viên trong công ty, thông tin về họ tên, đơn vị, cấp bậc.

Cột 1.2: Nhập thông tin về bậc lương của nhân viên và hệ số lương của từng vị trí đăng tuyển.

Cột 3,4: Ghi số ngày làm việc thực tế của người lao động và tiền lương tính theo KIP sản phẩm.

Cột 5,6: Ghi số công việc thực tế của người lao động và tiền lương tính theo thời gian.

Cột 7.8: ghi khối lượng công việc và số tiền tính theo thời gian hoặc lương ngừng việc, tan sở nhận phần trăm (%) lương hoặc số ngày đơn xin nghỉ không lương

READ  Mẫu bản kiểm điểm tập thể chi bộ | Nttworks.vn

Cột 9: Ghi các quyền lợi thuộc bảng lương

Cột 10: ghi số lợi ích khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng chưa tính vào quỹ tiền lương, tiền thưởng.

Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các quyền lợi người lao động được hưởng

Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng đầu kỳ, trong đó đơn xin ứng trước Cho mỗi người

Cột 13, 14, 15, 16: ghi các khoản phải trừ vào lương của người lao động và tính tổng số tiền phải trừ hàng tháng như sau: đóng BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động.

Cột 17: Ghi số tiền lương mà người lao động được hưởng trong kỳ II

Cột C: Nhân viên ký xác nhận rằng họ sẽ nhận được lương kỳ II khi nhận

Sau cuối mỗi tháng, công ty dựa vào các tài liệu như: số liệu bảng thời gian, lịch làm thêm giờ dữ liệu về mục đích cá nhân của kpi đạt được và kpi kinh doanh. Cuối cùng, nhân viên trả lương của công ty lập một bảng thanh toán lương cho nhân viên, bảng này chuyển cho kế toán trưởng và trình cho giám đốc hoặc người được đề cử. Ủy quyền ký thay Giám đốc. Sau khi được kế toán trưởng và giám đốc ký, phiếu lương được chuyển về các tài khoản để chuẩn bị. sự chi trả và trả lương cho nhân viên. Để trung thực hơn với nhân viên, bảng tính lương được lưu trong tài khoản của đơn vị kinh doanh để nhân viên hoặc bộ phận quản lý xử lý nếu cần thiết.

Mỗi lần nhận lương, người lao động phải ký trực tiếp vào cột “chữ ký nhận” hoặc người nhận phải ký thay cho người lao động.

>> Tải về các bảng lương phổ biến nhất tại đây !!

Tệp bảng lương mẫu

2. Cách tính các chỉ tiêu trong bảng trả lương.

• Hệ số và bậc lương

Hiện nay, hệ số, bậc lương của mỗi người lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Khả năng tiêu chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm làm việc của mỗi người.

• Trả lương theo sản phẩm: Là biến số này được tính trên cơ sở các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, còn hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức tính trả công cho người lao động dựa trên số lượng, chất lượng của sản phẩm, công việc phụ thuộc vào đặc điểm và bản chất của từng tổ chức, công ty.

Lương sản phẩm = Số lượng sản phẩm x Đơn giá sản phẩm

• Trả lương theo thời gian: Việc tính thu nhập của người lao động trên cơ sở thời gian làm việc ở mỗi người khác nhau, tùy theo ngày, tháng và giờ.

READ  Quizlet là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Quizlet đơn giản | Nttworks.vn

Hiện nay có hai cách tính lương phổ biến ở các công ty:

Cách thứ nhất

Lương tháng = lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) / ngày làm việc bình thường trong tháng x số ngày làm việc thực tế

trong đó ngày quốc khánh bình thường trong tháng là tổng số ngày, không kể ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ lễ

Xem thêm: Biên bản tài sản mẫu cho công ty

Cách 2

Lương tháng = Lương cơ bản + Phụ cấp (nếu có) / 26 x ngày làm việc thực tế

Ghi chú: Khi xây dựng bảng lương, tiền lương cơ sở phải căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng của năm tính lương. Và có thể bạn chưa biết hầu hết các tổ chức và công ty đều tạo ra mức lương cơ bản thấp để giảm chi phí đóng bảo hiểm doanh nghiệp.

Công việc tính lương

Cách tính toán mục tiêu bảng lương mẫu

• Trợ cấp Khan

Tùy từng tổ chức, công ty mà mức hưởng có khác nhau, nhưng vẫn phải tuân theo quy định của Bộ Lao động về cách tính thù lao:

– Ăn giữa ca, ăn trưa không quá: 680 000 / tháng

– Phụ cấp trang phục không quá 5 000 000 / năm.

– Tiền bồi thường xăng xe, điện thoại không vượt quá tiêu chuẩn quy định của nhà nước.

– Tiền làm thêm giờ ngày nghỉ, ngày lễ, làm đêm của người lao động được trả cao hơn bình thường.

• Lương tăng ca, làm thêm giờ, nghỉ lễ

– Tiền bạc xác nhận chi phí kinh doanh

Xem thêm: Mẫu đơn xin cộng điểm

Người lao động làm thêm giờ được trả công theo mức đơn vị tiền công hoặc cho công việc thực hiện theo quy định hiện hành với mức sau:

– Trong các ngày trong tuần.

– Ít nhất bằng nhau vào các ngày nghỉ hàng tuần.

– Ít nhất bằng nhau vào các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ có hưởng lương.

• Tổng số tiền lương

Tổng lương = Lương thực lĩnh + Hỗ trợ

• Các khoản giảm trừ

– Các khoản trích theo lương (do công ty chi trả)

An sinh xã hội = lương cơ bản X 18%

Bảo hiểm y tế = lương cơ bản X 3%

BHTN = lương cơ bản X 1%

Thuế công đoàn = lương cơ bản X 2%

Xem thêm: Bảng thanh toán thuê ngoài năm 2021

– Các khoản trích theo lương (tính trực tiếp vào lương của người lao động)

An sinh xã hội = lương cơ bản X 8%

Bảo hiểm y tế = lương cơ bản X 1,5%

BHTN = lương cơ bản X 1%

– Giảm trừ cho người phụ thuộc: Để được giảm trừ người phụ thuộc, người lao động phải đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh và mức giảm trừ cho một người phụ thuộc theo quy định là 3,6 triệu NLG mỗi tháng.

Thu nhập chịu thuế, TNCN

– Nhân viên giao kết hợp đồng trên 3 tháng được tính theo lịch tốt nghiệp.

– Lao động thời vụ, lao động thử việc có hợp đồng dưới 3 tháng khấu trừ 10% thu nhập trước khi trả lương.

READ  Tên Các Loại Trái Cây Bằng Tiếng Anh - Cập Nhật Mới Nhất 2022 | Nttworks.vn

Lĩnh vực thực tế

Thu nhập thực tế = tổng lương – các khoản trích theo lương – thuế TNCN (nếu có)

Ghi chú: Khi thanh toán người lao động phải yêu cầu ký vào phiếu trả lương thì chi phí này mới hợp lý, hợp lệ.

>> Tải về các bảng lương phổ biến nhất tại đây !!

3. Một số lưu ý khi sử dụng bảng trả lương

Một số lưu ý khi sử dụng bảng thanh toán lương

– Bảng tính lương dựa trên các tài liệu liên quan, chẳng hạn như bảng chấm công, chứng chỉ hoàn thành sản phẩm hoặc công việc, hợp đồng lao độngmức lương tối thiểu vùng mới nhất, thu nhập chịu thuế và không chịu thuế thu nhập cá nhânThuế thu nhập cá nhân phải nộp, các khoản đóng góp an sinh xã hội và các khoản không phải nộp, tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm, chi phí kinh doanh và các khoản trích theo lương của người lao động, ..).

– Thời điểm lập bảng thanh toán tiền lương vào ngày cuối tháng.

– Do tính chất của bảng thanh toán lương là phải chính xác, rõ ràng nên người viết bảng phải cẩn thận điền các thông tin chi tiết vào bảng như:

• Số thứ tự, họ và tên của tất cả những người làm công ăn lương.

• Ấn định chính xác và tỉ mỉ hệ số lương của nhân viên.

• Căn cứ vào bảng thống kê số lượng sản phẩm và tiền lương sản phẩm, tác giả của bảng điền chính xác các nội dung này vào bảng.

• Người lập bảng cần tổng hợp chính xác, khách quan số liệu thống kê về số tiền tính theo khối lượng công việc và tiền lương thời gian, hoặc số tiền tính theo khối lượng công việc và tiền lương thời gian, quỹ thưởng, quyền lợi của người lao động đối với tổng số tiền lương và các khoản phúc lợi đến hạn, số tiền tạm ứng từng kỳ đầu, các khoản được trừ vào lương của người lao động và tổng số tiền được khấu trừ hàng tháng, số còn lại được nhận của kỳ thứ hai.

Người lập biểu có trách nhiệm giao cho kế toán trưởng thanh toán, trình giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký duyệt, sau đó chuyển cho cán bộ kế toán thanh toán và phân bổ. Khi phân bổ thù lao cho nhân viên, cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn nhân viên ký trực tiếp vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận phải ký thay.

Trên đây là một chút thông tin liên quan đến bảng lương theo quy định hiện hành. Người đọc sẽ tìm hiểu thêm mẫu tự đánh giá của nhân viên, mẫu lịch làm thêm giờ, bảng kê các khoản trích theo lương nếu nó được tìm thấy là hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm đến bài viết của Timviec365, mong rằng những thông tin và kiến ​​thức được chia sẻ trong bài viết này đã giúp bạn hiểu được những giá trị. Giá trị mà bảng lương mang lại và hãy trang bị cho mình một bảng lương chính xác nhất để đảm bảo nhiều quyền lợi chính đáng hơn.

Công ty tuyển dụng

Tác giả: Timviec365.vn

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud