Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 file Excel | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bảng hóa đơn theo thông tư 200

Bảng tính hình tròn 200 mục được sử dụng cho những công ty nào?

Biểu đồ tài khoản 200 vòng tròn có thể được sử dụng bởi tất cả các công ty trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, với mục đích này doanh nghiệp vừa và nhỏ Người áp dụng Thông tư 133 muốn áp dụng bảng tính này phải thông báo cho cơ quan thuế và thực hiện thống nhất trong cả năm tài chính.

Hệ thống kế toán bao gồm: tài khoản kế toán Cần sử dụng. Doanh nghiệp có thể thực hiện và hoàn thiện chế độ kế toán theo Thông tư 200 để đáp ứng đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, ứng dụng phải tuân thủ nội dung, kết cấu và phương pháp tính của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

Bảng chế độ kế toán Thông tư 200 gồm những loại tài khoản kế toán nào? Dưới đây, bạn có thể xem và tải xuống tệp Excel mới nhất, hoàn toàn miễn phí.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

333+ mẫu file Excel ✓ Hoàn thiện lựa chọn sổ sách, chứng từ, bảng tính, báo cáo kế toán cho mọi ngành, mọi lĩnh vực của nền kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ

READ  Hướng dẫn bạn viết mẫu giấy ủy quyền mới nhất | Nttworks.vn

Tìm kiếm và tải xuống

Câu hỏi thường gặp

Sau đây là những câu hỏi thường gặp về sơ đồ tài khoản theo Thông tư 200

Bảng định khoản trong Thông tư 200 là gì?

Hệ thống tài khoản Thông tư 200 là danh sách các tài khoản kế toán dùng để ghi chép và báo cáo giá trị tiền tệ của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. Theo Thông tư 200, bảng kế toán áp dụng cho các công ty thuộc mọi lĩnh vực, loại hình và ngành nghề.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Bảng tính theo Thông tư 200 cũng có thể được sử dụng bởi những người giữ tài khoản theo nguyên tắc kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với điều kiện họ phải áp dụng các quy định của Thông tư 200 để tài khoản phù hợp với đặc điểm kinh doanh. nhưng nó phải được áp dụng thống nhất trong cả năm tài chính.

Làm thế nào để ghi nhớ sơ đồ tài khoản theo Thông tư 200 một cách nhanh chóng và dễ dàng?

Dưới đây là cách ghi nhớ nhanh và chính xác từng tài khoản kế toán trong bảng 200 tài khoản:

Trước tiên, hãy tự làm quen với từng loại tài khoản

Đầu tiên, bạn cần xác định có bao nhiêu loại tài khoản sẽ được đưa vào biểu đồ tài khoản. Đầu tiên bạn nên học và ghi nhớ từng loại tài khoản, sau đó chuyển sang học loại tài khoản khác.

  • Ví dụ: Có bao nhiêu tài khoản trong Loại tài khoản 1 có Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3. Sau khi học xong tài khoản loại 1, chuyển sang tài khoản loại 2 …

Ghi nhớ bản chất của từng loại tài khoản

READ  Thiết bị điện tử là gì? Sự cần thiết của thiết bị điện tử | Nttworks.vn
KIỂU TÀI KHOẢN THIÊN NHIÊN
Tài khoản đầu tiên 1 (111-171) Loại tài khoản Tài sản lưu động
Tài khoản đầu tiên 2 (211-244) Loại tài khoản Tài sản dài hạn
Tài khoản đầu tiên 3 (311-356) Loại nợ tài khoản
Tài khoản đầu tiên 4 (411-421) Loại tài khoản Vốn cổ phần
Tài khoản đầu tiên 5 (511-521) Loại doanh thu tài khoản
Tài khoản đầu tiên 6 (611-642) Loại tài khoản Chi phí sản xuất và vận hành
Tài khoản đầu tiên 7 (711) Loại tài khoản thu nhập khác
Tài khoản đầu tiên 8 (811-821) Loại tài khoản Chi phí khác
Tài khoản đầu tiên 9 (911) Loại tài khoản Xác định kết quả kinh doanh (tất cả các khoản chi phí và thu nhập được tập hợp vào tài khoản này cuối kỳ)

Vì vậy, chúng tôi có thể ghi nhớ tóm tắt như sau:

  • Tiền mặt, hàng hóa, tài sản: đối với tài khoản 1 và 2
  • Nợ phải trả: hạch toán vào đầu TK 3
  • Vốn chủ sở hữu: hạch toán vào tài khoản đầu tiên
  • Thu nhập và thu nhập khác: hạch toán vào TK 5, TK 7 đầu tiên (thu nhập là nguồn vốn)
  • Chi phí và chi phí khác: ghi đầu vào TK 6, TK 8 (nguyên giá tài sản)
  • Tổng chi và thu: TK 911

Nhận xét chung về các loại tài khoản tài sản và nguồn vốn

  • Tài khoản tài sản: Tài khoản đầu tiên là 1 + 2 + 6 + 8
  • Tài khoản vốn: Tài khoản đầu tiên là 3 + 4 + 5 +7
  • Xác định Hiệu suất Tài khoản: Tài khoản 911
READ  Đánh máy thuê Online - Một việc làm thêm tại nhà hấp dẫn | Nttworks.vn

Chế độ kế toán theo Thông tư 200 gồm nhiều loại tài khoản khác nhau nên kế toán cần ghi nhớ tài khoản để có thể phản ánh các nghiệp vụ phát sinh theo từng khoản mục tài khoản.

>> Xem các mẫu sổ theo thông tư 200 sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud