Annuity là gì? Những thông tin quan trọng cần tìm hiểu về annuity | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Công việc tài chính

đầu tiên. Về niên kim

Niên kim là gì?

Xã hội loài người ngày càng phát triển và có rất nhiều lĩnh vực để đầu tư nhưng họ cũng cần tính toán xem mình sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền và thu về bao nhiêu tiền trong tương lai. Việc xác định giá trị tương lai của một khoản tiền là rất khó đối với cùng một lượng tiền, nhưng giá trị của nó sẽ hoàn toàn khác nhau trong giai đoạn hiện tại và tương lai do sự thay đổi của các dòng tiền tổng thể.

Giá trị thời gian của tiền, bao gồm giá trị hiện tại và giá trị tương lai, là một khái niệm chính trong các lý thuyết và mô hình quản lý tài chính của một công ty. Thời gian của tiền là thời gian của tiền và thời gian của dòng tiền … Dòng tiền có thể là một loạt các khoản thu hoặc chi đồng đều hoặc không bằng nhau xảy ra tại các thời điểm khác nhau. Nói một cách đơn giản, giá của thời gian là giá trị của tiền tại một thời điểm nhất định. Như vậy, giá cả thời gian của tiền có quan hệ với thời gian và giá trị.

Tất nhiên, thời gian có nhiều thời điểm khác nhau, nhưng nhìn chung thời gian được chia làm ba: quá khứ, hiện tại và tương lai Trong tài chính, người ta thường xử lý hiện tại và tương lai. đúng hơn là quá khứ. Điều này làm cho dòng tiền tổng thể có nhiều biến động về giá trị hiện tại và tương lai.

Giới thiệu Niên kim là gì?
Giới thiệu Niên kim là gì?
Việc làm Ngân hàng – Chứng khoán – Đầu tư

2. Khái niệm và định nghĩa về niên kim là gì?

Theo từ điển tiếng Anh, Annuity có nghĩa là khoản đóng góp hàng năm, tiền trợ cấp, khoản đóng góp hàng năm cho một đối tượng. Nếu bạn sử dụng từ niên kim trong nhiều trường hợp khác nhau, chúng có nghĩa trong những trường hợp đó, chẳng hạn như:

 • Khi được sử dụng trong khoa học máy tính, từ này có nghĩa là năm.
 • Khi được sử dụng trong kỹ thuật cơ khí, từ này có nghĩa là trợ cấp hàng năm.
 • Từ được sử dụng trong kỹ thuật chung có nghĩa là năm
 • Khi được sử dụng trong lĩnh vực chứng khoán, từ niên kim có nghĩa là.
 • Sử dụng tại hiện trường kinh tế tài chính thì từ này có nghĩa là niên kim.

Mọi người thường sử dụng từ niên kim rất nhiều trong kinh tế và chứng khoán, vì vậy trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về niên kim trong kinh tế và chứng khoán.

Khái niệm về niên kim là gì?
Khái niệm về niên kim là gì?

Căn cứ vào phân tích trên ta hiểu niên kim là một loại trái phiếu tiền tệ hay còn gọi là niên kim, là một loại trái phiếu có các đặc điểm sau: Mỗi năm, người lĩnh niên kim nhận được một khoản tiền như sau: Trong vòng mười một năm. Loại niên kim này có thời hạn cố định và được gọi là “trái phiếu niên kim cố địnhTrong trường hợp niên kim, nếu dòng chảy hàng năm không cố định (không có kỳ hạn thanh toán), nó được gọi là trái phiếu có kỳ hạn cố định.

Dòng tiền tổng quát (niên kim) là dòng tiền tổng quát áp dụng cho tất cả các dòng tiền (thậm chí các dòng tiền có cùng giá trị). Giá trị của bất kỳ dòng tiền nào sau đó được liên kết với các thời điểm cụ thể hoặc tạo thành các dòng tiền không đồng đều (không đều / không đều). dòng tiền).

3. Phân loại Niên kim (Niên kim)

Phân loại niên kim (niên kim là gì?
Phân loại niên kim (niên kim là gì?

Dòng niên kim được chia thành hai loại chính, đó là “dòng niên kim cố định” và “dòng niên kim thả nổi”.

 • Niên kim cố định: Người phát hành niên kim cố định phải thực hiện các khoản thanh toán cụ thể cho người nắm giữ niên kim theo các điều khoản đã thỏa thuận của hợp đồng. Nếu người nhận niên kim chết, việc thanh toán niên kim sẽ bị chấm dứt. Khi đó, công ty bảo hiểm sẽ tính toán và thanh toán cả gốc và lãi cho tổ chức phát hành.
 • Niên kim thay đổi: người phát hành niên kim chỉ chịu trách nhiệm thanh toán số tiền tối thiểu, phần còn lại thay đổi tùy thuộc vào khả năng sinh lời của công ty, tùy thuộc vào quy mô của niên kim mà người nhận niên kim thanh toán hàng năm. Người thụ hưởng sau đó được phép đầu tư vào một lĩnh vực đầu tư đa dạng. Lợi tức của khoản đầu tư này xác định các khoản thanh toán hàng năm mà họ được hưởng.

Ngoài ra, dòng niên kim được chia nhỏ như sau:

Dòng niên kim cuối kỳ (niên kim thường xuyên): Dòng tiền cuối kỳ là các khoản thanh toán nhận hoặc trả chỉ xảy ra vào cuối mỗi kỳ. Dòng tiền đầu kỳ (Hàng năm phải trả). Dòng tiền không đổi đến là dòng tiền trong đó các khoản thu hoặc chi được thực hiện vào đầu mỗi kỳ. Dòng tiền không giới hạn (Perpetuality) là một dòng tiền vô hạn, là dòng tiền vào và ra phát sinh vào cuối một thời kỳ có giá trị như nhau và không bao giờ kết thúc..

Sự phân loại của một dòng niên kim niên kim là gì?
Sự phân loại của một dòng niên kim niên kim là gì?

Ví dụ:

Cho thuê nhà, người thuê trả tiền thuê nhà vào cuối năm với giá thuê 50 triệu đồng / năm, số tiền này được gọi là dòng tiền ổn định cuối kỳ.

Nếu yêu cầu người thuê trả mỗi năm 50 triệu đồng vào đầu năm thì số tiền này được gọi là đầu kỳ.

Nếu không cho thuê mà bán căn nhà trên và mua cổ phần ưu đãi của công ty với mức cổ tức cố định 50 triệu đồng / năm, và giả sử công ty tồn tại mãi mãi thì dòng tiền là vô hạn.

Mô tả thực hành phân loại dòng tiền như sau:

Loại dòng tiền: -0 —— 1 —– 2 —-

Mốc thời gian: ——– n-1 ——- n —–

Dòng tiền chung: được ký hiệu bằng các ký hiệu CF0, CF1, CF2, CF (n-1), CFn

Dòng Tiền Cuối Kỳ: Số tiền tương ứng.

Dòng Tiền Đầu Kỳ: Số tiền tương ứng.

Dòng tiền là vô hạn: Số tiền tương ứng.

Dòng tiền không đều (Dòng tiền không đồng nhất hoặc hỗn hợp): Dòng tiền bao gồm các lượng không bằng nhau trong một số thời kỳ. Loại dòng tiền này phổ biến hơn trong thực tế so với dòng tiền thông thường. Phần lớn doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty hình thành dòng tiền này.

Sự miêu tả:

Loại dòng tiền: -0 ——– 1 ——- 2 —-

Mốc thời gian: ——– n-1 ——- n —

Tổng dòng tiền: CF0, CF1, CF2, CF (n-1), CFn

Dòng tiền không đều:

4. Giá trị hiện tại và tương lai của dòng tiền đa giá trị

Giá trị niên kim của dòng niên kim là gì?
Giá trị niên kim của dòng niên kim là gì?

Trên thực tế, đồng tiền hiện tại sẽ luôn có giá trị cao hơn đồng tiền trong tương lai, tương lai sẽ luôn có giá trị cao hơn tương lai xa, vì một số lý do như: tiết kiệm hoặc sử dụng số tiền đó. đến đầu tư tài chínhquản lý tài chính, lạm phát, rủi ro kinh doanhDòng tiền gia quyền theo thời gian Hinnatud.

Giá trị hiện tại, còn được gọi là giá trị hiện tại, là giá trị hiện tại của một lượng tiền hoặc dòng tiền nhân với hệ số chiết khấu dòng tiền.

Giá trị tương lai là số lượng hoặc giá trị của một dòng tiền tại một thời điểm nào đó trong tương lai nhân với giá trị tương lai của một yếu tố dòng tiền.

Tính giá trị của các dòng tiền bằng cách sử dụng lãi suất đơn giản:

Tính lãi suất đơn giản không có nhiều ý nghĩa trong thực tế, vốn thường được sử dụng trong các giao dịch tài chính ngắn hạn.

Ví dụ, tổng dòng tiền được tính với các thông số sau: PV, i, n, PVn.

Ở đó:

 • PV: lượng giá trị hiện tại.
 • i: lãi suất trong kỳ tính lãi.
 • n: số kỳ tính lãi.
 • PV: Giá trị tương lai của tổng PV tại thời điểm n.

Tính giá trị của dòng tiền lãi kép:

Các công ty thường sử dụng các phương pháp tính lãi này vì: phương pháp này giúp phản ánh chính xác hơn mức lãi. Chi phí tài chính dòng tiền, phương pháp này cũng thường được sử dụng cho các giao dịch tài chính dài hạn.

Ví dụ, tổng dòng tiền được tính bằng các tham số sau: PV, i, n, PVn

Ở đó:

 • PV: Lượng giá trị hiện tại
 • i: lãi suất trong kỳ tính lãi
 • n: số kỳ tính lãi
 • PVn: Giá trị tương lai của tổng PV tại thời điểm n

Cả giá trị hiện tại và tương lai của dòng tiền đều được tính bằng các giá trị sau:

Dòng tiền ổn định cuối kỳ: Tính toán dòng tiền cuối kỳdòng tiền vào cuối mỗi kỳ là: CF1 = CF2 =… = Giá trị tương lai và hiện tại được xác định.

Dòng tiền đầu kỳ: Dòng tiền đầu kỳ được tính nhưo Cuối kỳ, các khoản đầu kỳ xuất hiện sớm hơn.

Dòng tiền không giới hạn: Dòng tiền không giới hạn được tính đến lợi nhuận hàng năm trên công cụ này là cố định và vô hạn.

Qua phân tích đã đề cập ở trên, chúng ta thấy rằng dòng tiền là một dòng thu nhập hoặc chi phí chuyển tài khoản tiền mặt của công ty vào một khoảng thời gian nhất định sẽ làm thay đổi tài khoản tiền mặt của công ty trong tương lai. Do đó, chúng tôi thấy trong sản xuất hoặc kinh doanh phân tích tài chính Chúng ta cũng không thể bỏ qua phân tích dòng tiền, bao gồm dòng tiền tổng quát và biến đổi, nó cho chúng ta thấy sức mạnh của công ty, tính linh hoạt tài chính và triển vọng trong tương lai.

Phân tích dòng tiền để xác định các giá trị tương đương Những điểm khác biệt. Tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tạo nên hoạt động. tài chính kinh doanh. Khi làm như vậy, nó tạo ra và tạo ra các dòng tiền, bao gồm cả dòng tiền vào và ra từ hoạt động đầu tư và hoạt động hàng ngày.

Đó là lý do tại sao Dòng tiền của công ty luân chuyển trong quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính, đó là lý do tại sao nó thường được tính riêng cho hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động tài chính khác khi phân tích tỷ trọng của dòng tiền từ mỗi hoạt động. Như vậy, ta thấy rằng dòng tiền tổng thể áp dụng cho tất cả các dòng tiền (kể cả các dòng tiền có cùng giá trị). Sau đó, bất kỳ giá trị nào trong dòng tiền đều được liên kết với các thời điểm hoặc thời điểm cụ thể.

Như vậy bạn đã biết niên kim là gì qua những thông tin trong bài viết trên. Hy vọng rằng bài viết này sẽ để lại cho bạn sự hài lòng và giải đáp những thắc mắc của bạn về dòng tiền niên kim.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 8935 & cateid = 145 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Trọn bộ mô tả công việc nhân viên kinh doanh ô tô mới nhất 2022 | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud