Advance payment là gì? Các vấn đề liên quan đến Advance payment | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Người quản lý đơn hàng công việc

1. Trả trước là gì?

Thanh toán là gì? Thanh toán có nghĩa là thanh toán bằng tiếng Việt, dùng để chỉ việc chuyển khoản giữa các bên. Mỗi bên xác định giá trị cụ thể có thể là tiền hoặc tài sản theo quy định của hai bên. , có thể là dịch vụ theo thỏa thuận và trao đổi giữa các bên. Khoản thanh toán này thường được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ hoặc để đáp ứng một nghĩa vụ pháp lý cụ thể, đó là một khoản nợ. Ngày nay, phương thức thanh toán phổ biến nhất là sử dụng tiền mặt, sau khi thanh toán đơn hàng có hóa đơn thanh toán và ghi rõ số tiền cần thanh toán thì mới phải thanh toán.

Trả trước là gì?

Trả trước là gì? Tạm ứng là khoản ứng trước, có thể hiểu đơn giản là khoản ứng trước của ai đó cho khách hàng, là phần tiền đã được ứng trước theo điều kiện của hợp đồng và là số tiền được quy định trong hợp đồng. trước khi kết thúc hợp đồng. Khi mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn, bạn thường thanh toán trước cho người bán một khoản tiền trên đơn hàng để đảm bảo đơn hàng được giao đúng số lượng, chất lượng và đúng thời gian, sau khi nhận đủ tiền, bạn thanh toán nốt số tiền còn lại và hợp đồng. hết hạn.

Thanh toán trước, đôi khi được gọi là thanh toán trước hoặc thanh toán miễn phí. Khi bạn thanh toán trước, bạn trả một phần của hợp đồng nếu bạn trao đổi một đối tác mà bạn muốn mua hàng hóa hoặc dịch vụ của họ. Các khoản trả trước mà bạn thực hiện cho người bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là chi phí trả trước và được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán dưới dạng tài sản.

Ví dụ cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn về việc trả trước là: Trong một dự án xây dựng, nhà thầu có thể yêu cầu trả trước để giúp trang trải các chi phí. để bắt đầu xây dựng hoặc để trang trải việc mua các vật liệu thiết yếu ngay từ đầu. sự thi công. Trường hợp bên giao thầu đã ứng trước cho bên bán vật liệu xây dựng mà bên bán không giao hàng hoặc số lượng hàng không đủ hoặc giá trị cao hơn dự kiến ​​ban đầu thì phải có bảo lãnh. để đảm bảo thanh toán các khoản mất khả năng thanh toán của nhà thầu.

>>> Bạn đọc quan tâm có thể xem thêm thông tin: Đơn đăng ký sơ bộ Cập nhật đầy đủ cuối cùng

Tiền ứng trước là gì? Bạn có thể thanh toán tiền tạm ứng dưới dạng thanh toán trước hợp đồng hoặc đặt cọc theo thỏa thuận giữa hai bên. Lấy một ví dụ đơn giản để bạn dễ hiểu hơn về khoản trả trước. Nếu bạn đi xem nhà và muốn chủ nhà giữ lại vì không đủ tiền hoặc chưa chuẩn bị tiền thì bạn thường đứng ra trả trước cho chủ nhà để chủ nhà giữ hộ. bạn và giao kết hợp đồng trong thời hạn bạn thanh toán số tiền còn lại của căn nhà cho chủ nhà theo thỏa thuận của hai bên.

Ứng trước tiền mặt là gì? Ứng trước tiền mặt Bạn hiểu rằng ứng tiền mặt là một hình thức trả trước phổ biến. Khi mua hàng hóa, dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm có giá trị nào khác, bạn phải thanh toán cho người bán bằng tiền mặt, trực tiếp bằng tiền mặt hoặc sử dụng chuyển khoản ngân hàng để thanh toán một khoản lớn. Ngày nay tiền có giá trị tương đương, vì vậy mua bất kỳ sản phẩm nào có giá trị đều phải thanh toán bằng tiền mặt. Để đảm bảo chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng của sản phẩm bạn mua, bạn thường ứng trước một khoản tiền mặt cho người bán khi mua số lượng lớn, kể cả khi người bán là công ty mới hay công ty có uy tín. Trong kinh doanh chợ, một phần của hợp đồng vẫn nên được thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán đầy đủ khi nhận được sản phẩm đã đặt hàng theo đúng yêu cầu của hợp đồng ban đầu.

Kiểm toán kế toán

2. Bạn cần lưu ý những vấn đề gì về trả trước?

Các vấn đề về thanh toán trước là gì?
Các vấn đề về thanh toán trước là gì?

2.1. Một số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán – tài chính

Khi học tài chính kế toán chắc chắn bạn sẽ biết những từ chuyên môn bằng tiếng anh mà những bạn chưa học thì chắc chắn sẽ biết. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm thông tin như sau:

– Kế toán – Việc đăng ký bất kỳ tài khoản nào do một công ty nhận và thanh toán.

– Tài khoản tài khoản

– Báo cáo thu nhập – Báo cáo thu nhập

– Sổ Cái – Số tài khoản ngân hàng của công ty

– Số dư – số dư tài khoản

– Tài khoản sổ cái – tài khoản chính

– Dehit – ghi nợ

– Để ghi số tiền đã thanh toán hoặc còn nợ vào tài khoản – chuyển số tiền đã thanh toán hoặc còn nợ vào tài khoản.

– Tín dụng – số tiền mà một công ty thu được

– Tài khoản thực – tài khoản thực

– Tài khoản cá nhân – tài khoản cá nhân

– Tài khoản danh nghĩa – tài khoản danh nghĩa

– Giao dịch – kinh doanh

– Hàng hóa – hàng hóa

– Contra – tài khoản của đối thủ

– Thì là – mắc kẹt trong bạc

– Máy tính tiền – ATM

– Control – kiểm soát

– Tiền mặt – tiền mặt

– Số dư – Lấy ra số dư của bạn

– Vẫn còn nợ sau khi thực hiện một khoản thanh toán nhất định – số tiền đến hạn sau khi thanh toán

– Mua hàng bằng tiền mặt – mua hàng bằng tiền mặt

– Bán hàng bằng tiền mặt – doanh số được thanh toán bằng tiền mặt

– Ga nery – văn phòng phẩm

– Lương – lương

– Quảng cáo – quảng cáo

– Lương – lương

– Dehitor – chủ nợ

– Invoice – hóa đơn

– Tài sản tồn đọng – hàng hóa hoặc dịch vụ mà người mua chưa được thanh toán

– Nghĩa vụ chưa thanh toán – nợ chưa thanh toán

– Trả trước – trả trước

– Khấu hao – Khấu hao

– Mặc – mặc

– Hoa hồng – hoa hồng

– Nhà máy sản xuất

– Tiền mặt nhỏ – tiền mặt tại quỹ

– Lợi nhuận – thu nhập

– Trả hàng bên ngoài – hàng trả lại

– Chứng từ – chứng từ

– Invoice – hóa đơn

– Cost – giá thành

– Receipt – Biên nhận

– Giấy báo nợ – giấy báo nợ

– Rút vốn – Rút vốn

Trên đây là một số từ ngữ chuyên môn thường dùng và thường nghe trong cuộc sống, bạn cần biết.

2.2. Vấn đề về biểu mẫu thanh toán trước bạn cần chú ý

giấy ghi nợ hoặc thông báo thanh toán trước, thư yêu cầu thanh toán được nộp và lập theo quy định của pháp luật, vì là văn bản quy phạm pháp luật nên khi lập giấy nộp tiền phải chú ý nội dung của giấy như:

Thanh toán trước là gì - mẫu thanh toán trước mẫu
Thanh toán trước là gì – mẫu thanh toán trước mẫu

+ Ngày của giấy trả trước

+ Họ và tên người nộp tiền

+ Bộ phận (hoặc địa chỉ của người nộp tiền)

+ Số tiền trả trước, trong phần thông tin này bạn phải có đầy đủ các thông tin sau: số tiền trả trước cho các kỳ trước chưa trả hết, số tiền trả trước cho kỳ đó (số tiền nhận là bao nhiêu và ngày thanh toán. ), số tiền đã chi tiêu, số tiền chênh lệch.

+ Chữ ký của các bên và kế toán của hai bên cần được ký kết khi kết thúc công việc.

* Khi sử dụng giấy trả trước, cần lưu ý những vấn đề sau:

Đầu tiên người nhận tiền tạm ứng phải làm giấy thanh toán trước với người bán và xong việc sẽ giao cho bạn giữ hộ.

Thứ hai, kèm theo các chứng từ gốc chứng minh việc thanh toán tạm ứng. biên lai hoặc sự chi trả liên quan đến số tiền bạn đã nhận và khoản thanh toán trước để sử dụng khoản chênh lệch, nếu có.

Thứ ba, trả trước giúp bạn quản lý và hiểu cách trả trước được sử dụng để thực hiện những thay đổi phù hợp.

Công việc tài chính

3. Một số làm việc với kế toán để bạn lựa chọn

Nếu bạn chọn chuyên ngành kế toán, bạn có nhiều cơ hội làm việc, vì hầu hết các công ty đều cần một kế toán cho doanh nghiệp của họ. Để tìm việc làm kế toán tại timviec365.vn, bạn có thể xem qua một trong các công việc dưới đây và tìm cho mình một công việc phù hợp với bản thân.

Trả trước là gì - công việc trả trước
Trả trước là gì – công việc trả trước

3.1. Kế toán trong doanh nghiệp

Khi làm kế toán trong công ty, bạn được làm việc trong môi trường số, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Khi làm kế toán, bạn đảm nhận các công việc sau: Phân tích, tổng hợp, đăng ký, hệ thống hóa hồ sơ tài chính của công ty, quản lý thu chi và các hoạt động tài chính của công ty, tính toán các báo cáo tài chính, các khoản mục đã đầu tư, cùng với bảng lương cho nhân viên, tài chính và đoạn văn.

Khi làm kế toán tại một công ty, bạn có cơ hội nhận được mức lương từ 7 triệu đến đồng / tháng. Không những vậy, bạn còn có cơ hội trở thành kế toán trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, giám đốc tài chính của một công ty.

3.2. Chuyên gia tư vấn tài chính kế toán

Khi làm tư vấn kế toán tài chính, bạn cần phải am hiểu về lĩnh vực tài chính – không chỉ về lĩnh vực tài chính mà còn phải có những kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết để tư vấn cho bạn. Là một cố vấn tài chính, bạn cần làm những việc để phân tích tài chính của khách hàng, chẳng hạn như gặp gỡ khách hàng và xem xét kế hoạch đầu tư của họ cho các hạng mục cụ thể; nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin về các cơ hội đầu tư của khách hàng, có tính đến những lợi ích và rủi ro mà khách hàng có thể nhận được; cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ các vấn đề tài chính của khách hàng trong quá trình đầu tư.

Tư vấn là một công việc không chỉ đòi hỏi trình độ kỹ thuật tốt mà còn nhiều kỹ năng khác. Với công việc tư vấn khách hàng, bạn nhận được mức lương từ 12 triệu -15 triệu đồng / tháng.

3.3. Kế toán thuế

Nếu bạn là một kế toán thuế, công việc hàng ngày của bạn là: Thu thập thông tin, xử lý thông tin và lưu giữ các hóa đơn, sổ sách kế toán của công ty. Kê khai các loại thuế mà công ty phải nộp cho nhà nước, báo cáo tình hình tài chính của công ty, nộp các tài liệu chứng từ cho kiểm toán viên, lập các báo cáo về tình hình tài chính của công ty.

Tạm ứng là gì - Công việc của kế toán thuế
Tạm ứng là gì – Công việc của kế toán thuế

Ở công ty, nếu bạn là nhân viên thuế, bạn được hưởng mức lương từ 7-9 triệu đồng / tháng. Mức lương cao hơn nữa tùy theo quy mô công ty lớn nhỏ mà mức lương nhận được cũng khác nhau.

3.4. Trở thành giáo viên kế toán

Lựa chọn trở thành giáo viên dạy kế toán cũng không phải là một lựa chọn tồi. Để trở thành một giáo viên, trước hết bạn phải là một sinh viên xuất sắc, thứ hai, bạn phải là một người có năng lực sư phạm, sau đó bạn mới đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng và sử dụng của mình với tư cách là một giáo viên.

Không chỉ chia sẻ trả trước là gì giúp bạn có thêm thông tin và hiểu biết về trả trước mà chia sẻ bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều bí quyết khi làm kế toán.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7703 & cateid = 87 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Mẫu bản kiểm điểm tập thể chi bộ | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud