21 chuyên đề quan trọng bứt phá Tiếng Anh 9+ thi THPT quốc gia | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Viết số gửi tới các bạn thí sinh và phụ huynh tài liệu tham khảo các bộ đề ôn tập môn Tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới có mục tiêu 9+ dưới đây.

Like và theo dõi fanpage tiếp nhận số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức đăng ký, tài liệu ôn tập học kỳ, ôn thi THPT quốc gia và tư vấn tuyển sinh. Miễn phí.

21 chủ đề được đề cập trong bài viết này bao gồm:

Mỗi chuyên đề đều có bài tập tự luận có đáp án để các em tham khảo.

1. Chủ đề 1: Các biểu mẫu thời gian trong tiếng Anh

2. Chủ đề 2: Sự nhất quán giữa chủ ngữ và động từ

3. Chủ đề 3: Infinitive and gerunds

4. Chủ đề 4: Câu giả thiết

5. Chủ đề 5: Cụm từ bị động

6. Chuyên đề 6: Câu trực tiếp và câu gián tiếp

7. Chuyên đề 7: Câu quan hệ

8. Chủ đề 8: So sánh

9. Chuyên đề 9: Liên từ và dạng câu

10. Chuyên đề 10: Các bài có chỉ định và chưa xác định

11. Chủ đề 11: Lời nói đầu

12. Chuyên đề 12: từ (cụm từ) miêu tả số lượng.

13. Chủ đề 13: Cụm động từ

14. Chuyên đề 14: Cấu trúc từ

15. Chủ đề 15: Sự nghịch chuyển

16. Chủ đề 16: Các cụm từ

17. Chủ đề 17: Tính từ

18. Chuyên đề 18: Quy tắc đánh dấu trọng âm

READ  Mail xin nghỉ việc - Cách viết chuẩn, khéo léo, để lại ấn tượng tốt khi bạn thôi việc | Nttworks.vn

19. Chuyên đề 19: Phương pháp tìm hiểu văn bản nhanh và chính xác

20. Chuyên đề 20: Chức năng giao tiếp

21. Chủ đề 21: Các quy tắc phát âm cơ bản

Jennie

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment, 0," setting_process_: 0 " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3 tiny" 120 "resize_umbnail 3 tiny" ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile " mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud